0
00:00:00,800 --> 00:00:04,600
Zdarví vás Capel
ICQ 155451366

1
00:00:06,800 --> 00:00:10,600
Vy tomu nerozumíte,
je to obřadní dýka.

2
00:00:10,680 --> 00:00:14,680
Jsem poutník a přišel jsem
na posvátný rituál Chu'dag.

3
00:00:14,880 --> 00:00:18,000
To mě nezajímá.
S tímhle vás na stanici nepustíme.

4
00:00:18,200 --> 00:00:20,600
Tohleto vám náš stvořitel
nebude tolerovat.

5
00:00:20,680 --> 00:00:23,480
Nikdo nemá právo
postavit se mezi mne a mou dýku.

6
00:00:23,680 --> 00:00:25,600
Doopravdy ?
Povím vám co udělám, ...

7
00:00:25,800 --> 00:00:29,480
... připevním ji k vnějšímu trupu
a ukáži vám východ.

8
00:00:29,600 --> 00:00:32,000
Pokud si ji přinesete bez dýchacího
přístroje, tak ji můžete mít.

9
00:00:32,200 --> 00:00:34,400
Takhle zkoušíte moji víru ?

10
00:00:34,600 --> 00:00:39,600
A vy mou trpělivost.
A vypadněte, nebo vás vyhodím.

11
00:00:43,400 --> 00:00:46,400
Tak tohle
budeme prožívat ještě pět dní.

12
00:00:46,600 --> 00:00:48,680
Neobviňuj mne.
Obviň Zemskou Centrálu.

13
00:00:48,680 --> 00:00:52,080
Oni vymysleli těchto pět dní,
po které budou na Babyloně ...

14
00:00:52,080 --> 00:00:56,080
... ukázky náboženských obřadů
největších ras.

15
00:00:56,280 --> 00:00:59,400
" Podpořilo by to meziplanetární
mír a porozumnění. "

16
00:00:59,480 --> 00:01:03,600
Jako nápad to ujde,
ale odřeme to my.

17
00:01:05,480 --> 00:01:10,200
Transport na Zemi
odlétá za hodinu z doku 9.

18
00:01:14,560 --> 00:01:17,560
- Nikdy nezklame.
- Šéfe ?

19
00:01:17,800 --> 00:01:21,800
To nic. Vem to za mne,
musím si něco zařídit.

20
........