1
00:00:28,621 --> 00:00:30,447
Cítíte toho ducha?

2
00:00:30,657 --> 00:00:33,553
Jasně! Alelujá!

3
00:00:37,915 --> 00:00:39,853
A v 39. rok jeho vlády,

4
00:00:39,934 --> 00:00:41,952
Asa měl nemocnou nohu,

5
00:00:42,056 --> 00:00:44,008
dokud nemoc
nebyla natolik vážná.

6
00:00:44,077 --> 00:00:45,183
Do té doby...

7
00:00:45,336 --> 00:00:47,131
nehledal pomoc u Pána,

8
00:00:47,131 --> 00:00:48,652
ale u lékařů.

9
00:00:49,589 --> 00:00:53,420
A i když není nic špatného na tom
jít k doktorovi.

10
00:00:53,525 --> 00:00:57,528
Ale může lékař léčit silou,
kterou dal Bůh svým učedníkům?

11
00:00:58,058 --> 00:01:00,371
Muži vědy mohou projít
životem v nevědomosti,

12
00:01:00,455 --> 00:01:05,111
nikdy nezjistí, že vy nebo já bychom nedokázali udělat
byť jen jediný krok, kdyby nebyl požehnán Bohem.

13
00:01:11,186 --> 00:01:12,390
Agnes,

14
00:01:13,265 --> 00:01:16,761
děkuji ti, že ti můžu být
nástrojem božské lásky k tobě.

15
00:01:35,098 --> 00:01:36,370
Když věříte...

16
00:01:36,497 --> 00:01:37,201
Ach...

17
00:01:37,478 --> 00:01:39,411
všechno je možné.

18
00:01:43,118 --> 00:01:44,540
Moji přátelé,

19
00:01:44,727 --> 00:01:48,820
Chci, abyste nechali Agnes pocítit vlnu
víry dnes a tady v tomto kostele...

20
00:01:48,905 --> 00:01:50,612
povznesením jí do Jeho rukou.

21
00:01:55,288 --> 00:01:57,800
Ty to zvládneš.
No tak, sestro.

22
00:02:07,335 --> 00:02:08,661
Chvála Bohu.

23
00:02:09,116 --> 00:02:10,261
Děkujeme ti, bože!

........