1
00:00:01,060 --> 00:00:03,860
V předchozích epizodách:

2
00:00:04,800 --> 00:00:07,030
Lidé si myslí, že sbírám umění.

3
00:00:07,060 --> 00:00:11,430
Ale já ve skutečnosti sbírám životy
zachycené na plátnech.

5
00:00:11,460 --> 00:00:15,600
Veškerá existence zachycená v jedné chvíli...

6
00:00:15,630 --> 00:00:17,300
...na věky.

7
00:00:17,330 --> 00:00:19,630
To, co jsi dělal, nebyla evuluce,
to byla vražda.

9
00:00:19,660 --> 00:00:21,500
To, co dělám já...

10
00:00:21,530 --> 00:00:22,930
...je pomsta.

11
00:00:22,960 --> 00:00:26,260
Monstrum bojuje o přežití...

12
00:00:26,600 --> 00:00:29,260
...a žije, aby zabíjelo znovu.

13
00:00:32,100 --> 00:00:36,860
Matka připravená obětovat svou duši
k ochraně svého dítěte.

15
00:00:36,900 --> 00:00:38,030
Už mi dál nelži.

16
00:00:38,060 --> 00:00:39,300
Řekla jsi mi, že je pryč.

17
00:00:39,330 --> 00:00:40,730
Která teď jsi?

18
00:00:40,760 --> 00:00:43,300
Niki, Jessica?

19
00:00:43,330 --> 00:00:44,730
Nejsem si jistá.

20
00:00:44,760 --> 00:00:47,430
Mládí zápasí o nevinnost...

21
00:00:47,460 --> 00:00:49,400
...navzdory krutostem života.

22
00:00:49,430 --> 00:00:50,400
Kdo jste?

23
00:00:50,430 --> 00:00:52,200
Jsem tvá babička.

24
00:00:52,230 --> 00:00:54,760
Několikanásobné lži nutné...

25
00:00:54,800 --> 00:00:57,300
...k udržení několikanásobného života.

26
00:00:57,330 --> 00:00:58,930
Bude dělat potíže.

27
00:00:58,960 --> 00:01:02,000
Proč to neuděláme hned?

28
........