1
00:00:00,300 --> 00:00:04,100
V minulých dílech jste viděli:

2
00:00:04,700 --> 00:00:06,400
Za minulý rok jsem viděla 5 znamení:

3
00:00:06,500 --> 00:00:09,700
mrtvou hrdličku, včelu,
mrtví budou kráčet a návrat zapomenutých.

4
00:00:09,800 --> 00:00:15,400
Jediné, co se nestalo, je smrt milované osoby.

5
00:00:17,600 --> 00:00:18,900
Bude v pořádku.

6
00:00:19,000 --> 00:00:21,500
Snažíš se mi říct něco o mé kamarádce?

7
00:00:21,600 --> 00:00:23,900
Všechny oči budou sledovat tebe.

8
00:00:24,000 --> 00:00:27,900
Existuje pro tebe lepší místo.

9
00:00:33,500 --> 00:00:35,500
Gabrieli...

10
00:00:35,606 --> 00:00:36,900
co to říkáš?

11
00:00:37,002 --> 00:00:39,009
Blokujeme světlo...

12
00:00:39,100 --> 00:00:43,302
a brzy už se do něj nikdo nedostane.

13
00:00:52,903 --> 00:00:56,506
Máte něco, co chci.

14
00:01:01,709 --> 00:01:04,301
Víte jaké to je, být posedlý, paní Gordonová?

15
00:01:04,408 --> 00:01:06,701
Tak, že nemůžete myslet, ani jíst?

16
00:01:06,808 --> 00:01:08,000
Já ano.

17
00:01:08,107 --> 00:01:10,201
A tyto děti také.
A myslím, že to brzy poznáte i vy.

18
00:01:10,306 --> 00:01:11,703
Proč jsem zde?

19
00:01:11,808 --> 00:01:14,302
Omlouvám se za to drama,
volala vám moje asistentka.

20
00:01:14,405 --> 00:01:16,901
Ale musel jsem vědět,
jestli budete ochotná za mnou přijít.

21
00:01:17,007 --> 00:01:17,800
Tím chcete říct...?

22
00:01:17,908 --> 00:01:22,302
Tím chci říct, že když jen pouhá zmínka
o 11. květnu v telefonu, vás přivedla sem,

23
00:01:22,407 --> 00:01:25,503
tak vím, že nás oba zajímá jedna a ta samá věc.

24
00:01:25,605 --> 00:01:28,302
Nebudu si tady s vámi hrát na schovávanou, pane...
........