1
00:00:01,125 --> 00:00:03,794
PŘED DVACETI LETY

2
00:00:04,796 --> 00:00:06,296
Všichni sem!

3
00:00:06,506 --> 00:00:09,592
Čas na rodinné foto!

4
00:00:09,801 --> 00:00:13,429
Scukněte se dohromady.
Jdeme na to!

5
00:00:13,596 --> 00:00:15,098
Pohyb!

6
00:00:15,304 --> 00:00:17,515
"Perfecto"!
Všichni úsměv...

7
00:00:17,725 --> 00:00:21,603
Nastavím automatickou spoušť.

8
00:00:22,731 --> 00:00:24,106
Skoro připraven.
Jdeme na to.

9
00:00:24,315 --> 00:00:27,318
Pospěš si, starej,
Máme práci.

10
00:00:27,527 --> 00:00:28,111
Jo, tati.

11
00:00:28,318 --> 00:00:29,902
Oukej, jdeme na to!

12
00:00:30,111 --> 00:00:31,530
Udělejte místo
pro Jumba...

13
00:00:31,698 --> 00:00:33,115
- Co's říkala?
- Nic.

14
00:00:33,323 --> 00:00:35,118
Dobrá,
všichni blíž k sobě.

15
00:00:35,326 --> 00:00:38,121
Chci, abychom se tentokrát
na fotku všichni vlezli.

16
00:00:38,329 --> 00:00:39,496
Blíž!

17
00:00:39,706 --> 00:00:42,125
Ještě blíž!

18
00:00:43,292 --> 00:00:44,502
Oukej, nehýbejte se.

19
00:00:44,710 --> 00:00:47,130
Tohle je poslední snímek
na filmu.

20
00:00:47,295 --> 00:00:48,298
Chvála bohu.

21
00:00:48,506 --> 00:00:49,591
Bacha na pusu, chytráku.

22
00:00:49,798 --> 00:00:52,594
Jo, Bárte.

23
00:00:53,011 --> 00:00:54,512
Tentokrát to nemůže
........