1
00:00:33,242 --> 00:00:35,744
Uděláme to přímo tady?
Jo, přímo tady.

2
00:01:16,743 --> 00:01:18,871
Než to uděláme,
slib mi něco Treyi.

3
00:01:18,912 --> 00:01:20,873
Že nikdy nebudeš mít
bungee sex s nikým jiným.

4
00:01:20,914 --> 00:01:21,748
Slibuji.

5
00:01:23,125 --> 00:01:24,751
Raz.

6
00:01:24,835 --> 00:01:26,712
Dva... tři.

7
00:01:38,765 --> 00:01:40,601
Pomozte mi!

8
00:01:43,937 --> 00:01:46,481
<i>...jsme nejenom proti veřejnému
ukazování náklonnosti,</i>

9
00:01:46,565 --> 00:01:48,066
<i>jsme proti veřejnému ukazování.</i>

10
00:02:00,412 --> 00:02:02,206
Musíš jít?

11
00:02:02,247 --> 00:02:04,291
Musím jít.

12
00:02:06,210 --> 00:02:08,253
Dobře, děkuji za večeři.

13
00:02:08,337 --> 00:02:12,466
Jste vyjímečný kuchař, detektive.

14
00:02:12,549 --> 00:02:14,593
No měl to být cheesburger.

15
00:02:31,527 --> 00:02:35,280
Vypadá to, že to bude
rušná noc pro nás oba.

16
00:02:35,364 --> 00:02:37,658
Udělám kávu.

17
00:02:45,582 --> 00:02:47,417
Flacku.

18
00:02:47,501 --> 00:02:49,211
Ahoj. Omluvte mě.

19
00:02:50,712 --> 00:02:53,173
Ukazuješ svým fanynkám
válečná zranění?

20
00:02:53,215 --> 00:02:54,675
Bojí se o mé zdraví.

21
00:02:54,716 --> 00:02:56,093
Uklidňoval jsem je.

22
00:02:56,176 --> 00:02:57,511
Jasně.

23
00:02:57,553 --> 00:02:59,054
Vítej zpátky, chyběl jsi nám.

24
00:02:59,137 --> 00:03:00,931
........