1
00:00:00,400 --> 00:00:03,200
v minulých dílech...

2
00:00:03,100 --> 00:00:05,300
Lidé si myslí, že jsem sběratel umění.

3
00:00:05,300 --> 00:00:07,700
Ale co opravdu sbírám jsou životy

4
00:00:07,700 --> 00:00:09,700
zachycené na plátnech.

5
00:00:09,700 --> 00:00:13,900
Celá existence zachycená v jedné chvíli

6
00:00:13,900 --> 00:00:15,600
na věky.

7
00:00:15,600 --> 00:00:16,900
Co jsi udělal, nebyla evuluce,

8
00:00:16,900 --> 00:00:17,900
byla to vražda.

9
00:00:17,900 --> 00:00:19,800
to co já dělám...

10
00:00:19,800 --> 00:00:21,200
je pomsta.

11
00:00:21,200 --> 00:00:23,500
Monstrum bojuje kvůli přežití...

12
00:00:24,900 --> 00:00:27,500
a žije aby zabíjel znovu.

13
00:00:30,400 --> 00:00:33,400
Matka připravená obětovat svou duši

14
00:00:33,500 --> 00:00:35,100
k ochraně svého dítěte

15
00:00:35,200 --> 00:00:36,300
Už mi nelži.

16
00:00:36,300 --> 00:00:37,600
Řeklas mi že odešla.

17
00:00:37,600 --> 00:00:39,000
Která z vás tě nyní kontroluje?

18
00:00:39,000 --> 00:00:41,600
Niki,Jessica?

19
00:00:41,600 --> 00:00:43,000
Nejsem si jistá.

20
00:00:43,000 --> 00:00:45,700
Mládí zápasí o nevinost,

21
00:00:45,700 --> 00:00:47,700
proti krutosti života.

22
00:00:47,700 --> 00:00:48,700
Kdo jste?

23
00:00:48,700 --> 00:00:50,500
Jsem tvá babička.

24
00:00:50,500 --> 00:00:53,000
Dvojité lži, potřebné k udržení

25
00:00:53,100 --> 00:00:55,600
dvojité identity.

........