1
00:00:00,-100 --> 00:00:01,885
V minulých dílech...

2
00:00:01,885 --> 00:00:03,012
takže žádné loučení.

3
00:00:03,053 --> 00:00:05,472
- Prostě "měj se".
- Měj se.

4
00:00:05,514 --> 00:00:07,141
Vím, že udržíš tajemství.

5
00:00:07,182 --> 00:00:10,144
Kdybych ti měl co říct,
myslíš, že bych to neudělal?

6
00:00:10,185 --> 00:00:11,145
Jsem Adam Baylin.

7
00:00:11,186 --> 00:00:14,398
Říkáš, že jsem byl odnošen
v jedné z těch nádrží v Zzyzxu?

8
00:00:14,440 --> 00:00:16,150
- Takže tys mě vytvořil.
- Ano.

9
00:00:16,150 --> 00:00:17,735
Musíš se držet v kondici,

10
00:00:17,735 --> 00:00:20,779
jinak zemřeš moc mladý,
dřív, než vůbec začneš žít Kyle.

11
00:00:20,779 --> 00:00:22,072
Kyle, tohle je Brian Taylor.

12
00:00:22,114 --> 00:00:22,823
Těší mě.

13
00:00:22,823 --> 00:00:24,074
Mě taky.

14
00:00:24,116 --> 00:00:25,617
Hodně jsem o tobě slyšel.

15
00:00:32,541 --> 00:00:33,584
Byl postřelen!

16
00:00:33,625 --> 00:00:34,793
Zzyzx ho zabije.

17
00:00:34,835 --> 00:00:37,421
Půjdu dnes v noci
a zlikviduju hrozbu.

18
00:00:37,463 --> 00:00:38,547
Nebudeš dělat nic.

19
00:00:38,589 --> 00:00:40,132
Nikomu neublížíš.

20
00:00:42,426 --> 00:00:43,010
Jsou nevinní!

21
00:00:43,052 --> 00:00:44,261
Nejsou nevinní!

22
00:00:44,303 --> 00:00:45,846
Zabili Baylina a
zabijou i tebe.

23
00:00:45,888 --> 00:00:47,014
Ne!

24
........