{1}{1}23.976|www.titulky.com
{104}{164}www.ggsg.ic.cz
{184}{248}Wow. Dnes je tady plno. Luke něco propaguje?
{250}{279}Srší ochotou.
{280}{331}Musíme začít šířit špatné řeči
{332}{371}aby jsme dostali stůl.
{373}{427}To bude ošklivé. Dejme se do toho.
{428}{468}- Havěť?|- Nebo nepitná voda.
{470}{519}- Nebo nepitná havěť.|- To je vyplaší.
{521}{565}Nebo aspoň zmate.
{610}{662}- Je to divné vidět ho takto mluvit.|- Jak?
{664}{693}Tak..přátelsky.
{695}{778}Většinou se zmůže jen na pár jednoslabičných|slov a padne vyčerpáním.
{780}{818}Je pánem jednoslabičných slov.
{820}{871}Nikdy neflirtoval s ženou. Všimla jsi si toho?
{873}{930}- Párkrát flirtoval s tebou.|- Nezačínej.
{932}{979}Teď s ním flirtuj ty. Potřebujeme kávu.
{980}{1052}Luke, umřeme, jestli nedostaneme|něco na osvěžení.
{1054}{1095}Drž si kalhotky.
{1101}{1155}Umí tak rychle zapůsobit i odradit.
{1160}{1228}Našla jsem jedno CD pod předním|sedadlem v tvém autě.
{1230}{1261}Ztratila si ho?
{1263}{1311}Nevím o tom, ale jsem hrozně nepořádná.
{1313}{1368}- Takže jsi ho tam neschovala?|- Proč bych schovávala CDčko?
{1370}{1444}- Nevím.. Bay City Rollers?|- Není to Bay City Rollers CD.
{1446}{1511}- Jak to víš?|- Vím, co se neschovává pod sedadlem..
{1512}{1571}Nebo víš, že pod sedadlem se|uchovává Barry Manilow.
{1572}{1616}- Kde je Barry Manilow?|- Pod maminým sedadlem..
{1618}{1678}- Přiznávám se, že jsem schovala Barryho Manilowa.|- Přiznáváš!
{1680}{1724}Byl velkým mužem když jsem byla ještě velmi malá.
{1726}{1806}Je to live cd, na kterém udělal|směs jeho komerčních nahrávek
{1808}{1869}Neboj se.. Každému je dovoleno|mít své úchylky.
{1871}{1943}velmi diplomatické na děvče, které|má plakát Bryana Adamse
{1945}{2000}- nad postelí už 2 roky.|- Zákeřné.
{2002}{2058}- Máš svou úchylku?|- Ne.
{2060}{2108}- Ani v hudbě?|- To ano.
{2132}{2177}Jednoslabičný muž znova útočí.
{2179}{2252}- Dáme si 2 muffiny.|- Dostanete je.
{2289}{2342}Myslíš si, že s někým randil mimo Rachel?
{2344}{2395}Nevím.. Kde by mohl někoho poznat?
{2397}{2473}- Je stále tady nebo nahoře v byte.|- Možná vede tajný život.
{2475}{2534}Možná má prodejnu smažených ryb a hranolků|zastrčenou někde v Mt Pilot.
{2536}{2567}Zjistíme to.
{2568}{2670}- Podle mě zůstane navěky starým mládencem.|- Pro každého se někdo najde.
{2733}{2764}Co?
{2766}{2798}Barry Manilow.
{2805}{2830}Přestaň.
{2880}{2959}- Ah...Spice Girls.|- Duran Duran.
{2960}{3006}- Dido.|- Olivia Newton-John.
{3008}{3040}The Macarena.
{3042}{3130}Ty a Lane na věčné věky až do konce.
{3132}{3193}Zesměšnili jsme se.. Nemůžeš|zesměšňovat zesměšňování.
{3195}{3257}- Jde mi to na nervy. Skončíme to.|- Buďme znova přítelkyně.
{3259}{3291}Vpořádku.
{3388}{3413}Přestaň..
{4764}{4808}- Co?|- Auto nenastartuje.
{4810}{4872}- Co se stalo?|- Nevím.. Proste nejde.
{4874}{4950}- Otočím klíčkem a vydává to příšerný zvuk.|- Jaký druh zvuku myslíš?
{4959}{5043}Jak... Tak nějak, ale míň ženský.
{5045}{5074}To bude baterka.
{5076}{5123}Co jsem kdy udělala, že jsem pokazila baterku?
{5124}{5203}Podívej. Necháváš rádio zaplé celou|noc, to zabíjí baterku...
{5205}{5279}Necháváš rozsvícené světla celou noc, Necháváš|otevřené dveře, to zabíjí baterku...
{5281}{5351}a tak svítí stropní žárovka celou|noc, a tak zabíjíš Baterku..
{5352}{5420}No dobře, udělal jsem moc věcí,|kterými jsem pokazila Baterku..
{5422}{5466}- Jdeš pěšky?|- Mám podpatky.
{5468}{5491}Vyměň si boty.
{5493}{5531}- To bych si musela převléct šaty.|- Tak to udělej.
{5533}{5612}- Musela bych vyjít nahoru do patra.|- Najednou žiju s Zsa Zsa Gabor.
{5614}{5645}Zavolám Michelovi.
{5647}{5694}Toto je příliš malé.
{5696}{5739}- Independence Inn.|- Vydrž, Michel.
{5740}{5797}- Ten batoh není příliš malý.|- Maličký.
{5799}{5848}Vem si učebnice do školy a ostatní tu nech.
{5850}{5880}Potřebuju i ty Ostatní..
{5882}{5928}- Všechny tyto knihy určitě nepotřebuješ.|- Myslím si, že ano..
{5930}{5993}- Edna St. Vincent Millay?|- Kniha do autobusu.
{5995}{6045}- A Faulkner?|- další kniha do autobusu.
{6047}{6109}- Tak si vem do autobusu jen jednu.|- Millay je biografie.
{6111}{6170}Stane se, že si v autobuse vytáhnu biografii..
{6172}{6245}a potom zjistím, že se necítím na|to, abych četla o něčím životě...
{6247}{6280}tak si vyberu román.
{6282}{6339}A když se mi román nelíbí, vrátím|se zpět k biografii.
{6340}{6365}Stále si tam, Michel?
{6367}{6398}- Ano.. Já..|- Vydrž.
{6400}{6463}- Co je Gore Vidal?|- To je kniha k obědu.
{6475}{6543}Odlož Vidala nebo Faulknera.|nepotřebuješ 2 romány.
{6544}{6577}Vidal psal eseje.
{6580}{6639}Ale Eudora Welty není esej ani Biografie..
{6645}{6727}- Takže je to další román. Odložit.|- jsou to krátké příběhy.
{6734}{6823}- Toto je šílenství. Michel?|- Stárnu moc rychle.
{6826}{6873}- Vyzvedneš mě?|- Musím byt tady.
{6875}{6918}Pošli Parol na recepci a přiď pro mě.
{6920}{6983}Nemluvím s Carol. Snědla|mi můj nízkotučný sýr.
{6984}{7050}Svez mě a koupím ti Sýr..
{7052}{7096}- Nízkotučný Sýr..|- Nízkotučný Sýr..
{7098}{7164}- Nízkotučný americký Sýr..|- Nízkotučný americký Sýr..
{7166}{7200}A sněhovou pusinku.
{7202}{7250}- Hned jak mě svezeš.|- Fajn.
{7292}{7333}Všechno jsem to tam dostala.
........