1
00:00:00,040 --> 00:00:00,040
25.000

2
00:00:02,000 --> 00:00:13,000
Kikina uvádí

3
00:02:57,000 --> 00:02:59,480
Maycomb bylo unavené staré městečko...

4
00:02:59,600 --> 00:03:02,400
už v roce 1932,
kdyžjsem ho poprvé objevovala.

5
00:03:04,000 --> 00:03:05,880
Nějak tam tenkrát bylo větší vedro.

6
00:03:07,120 --> 00:03:10,320
Pánům povadly tvrdé límečky u košil
už v devět hodin ráno.

7
00:03:10,440 --> 00:03:15,120
Dámy se koupalypředpolednem,
ve tři odpoledne po zdřímnutí...

8
00:03:15,240 --> 00:03:17,600
a do večera vypadaly
jako měkké čajové zákusky...

9
00:03:17,680 --> 00:03:20,280
zalitépolevoupotu
a sladkého pudru.

10
00:03:22,000 --> 00:03:25,640
Den trval24 hodin,
ale zdálse mnohem delší.

11
00:03:27,240 --> 00:03:30,360
Nikdo nikam nespěchal, protože nebylo
kamjít a co nakupovat...

12
00:03:30,480 --> 00:03:32,120
a žádnépeníze na nákupy...

13
00:03:32,240 --> 00:03:34,200
přestože okres Maycomb
se nedávno dozvěděl...

14
00:03:34,320 --> 00:03:36,640
že se nemá bát čehojiného,
než strachu samotného.

15
00:03:38,320 --> 00:03:41,120
Toho léta mibylo šest roků.

16
00:03:41,200 --> 00:03:44,600
- Dobrý den, pane Cunningham.
- Dobrý ráno, slečno.

17
00:03:44,640 --> 00:03:48,440
Tatínek se obléká.
Chcete, abych vám ho zavolala?

18
00:03:48,560 --> 00:03:52,240
- Ne, slečno. Nechci obtěžovat.
- To není obtěžování, pane Cunningham.

19
00:03:52,320 --> 00:03:54,680
On vás rád uvidí!
Atiku!

20
00:03:59,280 --> 00:04:01,160
Je tady pan Cunningham.

21
00:04:03,120 --> 00:04:05,920
- Dobrý den, Waltře.
- Dobrý ráno, pane Finch.

22
00:04:06,000 --> 00:04:08,360
........