1
00:00:01,000 --> 00:00:02,440
V minulých dílech

2
00:00:02,440 --> 00:00:03,400
Ranč je pryč, Michaele.

3
00:00:03,400 --> 00:00:04,640
Musíme něco udělat,

4
00:00:04,640 --> 00:00:06,200
aniž by se někomu
něco stalo.

5
00:00:06,200 --> 00:00:06,920
Mám nápad.

6
00:00:08,880 --> 00:00:10,200
Promiňte, že ruším, madam.

7
00:00:10,200 --> 00:00:11,520
Jde vám elektrika?

8
00:00:11,600 --> 00:00:13,240
Ti trestanci jsou
v jednom z těchto měst

9
00:00:13,240 --> 00:00:15,680
a nemohli se dostat
dál než 64 mil v každém směru.

10
00:00:15,680 --> 00:00:18,000
Chci všechno, co v tom
okruhu máte.

11
00:00:18,000 --> 00:00:20,240
Upřímně, čekal jsem...

12
00:00:20,320 --> 00:00:22,360
že podám hlášení
prezidentce.

13
00:00:22,440 --> 00:00:23,800
Teď se hlásíte mně.

14
00:00:23,800 --> 00:00:26,440
Upřímně, největší starosti
máme s

15
00:00:26,520 --> 00:00:28,360
obviněními vaší dcery.

16
00:00:28,440 --> 00:00:30,000
Rád vás poznávám, pane.

17
00:00:30,400 --> 00:00:32,200
Saro, pamatuješ toho
chlápka,

18
00:00:32,200 --> 00:00:34,080
kterého jsem potkal
ve tvém bytě?

19
00:00:34,080 --> 00:00:35,960
Chci, aby ses od něj
držela dál.

20
00:00:35,960 --> 00:00:36,720
- O čem to mluvíš?

21
00:00:36,720 --> 00:00:38,840
- Zjistil jsem ještě další věci.

22
00:00:39,840 --> 00:00:40,960
Kde to je?

23
00:00:41,040 --> 00:00:42,640
To je Holandsko.
........