1
00:00:58,095 --> 00:01:00,484
JOHN HERNDON MERCER
25. ČERVNA 1976

2
00:01:00,735 --> 00:01:02,646
"A ANDĚLŮ ZPĚV ZNÍ"

3
00:01:34,055 --> 00:01:38,207
PŮLNOC
V ZAHRADĚ DOBRA A ZLA

4
00:01:58,095 --> 00:02:00,370
Neočumuj, Flavie.

5
00:02:00,615 --> 00:02:03,687
Já tě znala už jako ometáka
z Bull Street.

6
00:02:48,895 --> 00:02:51,045
Promiňte!
Kde tu seženu taxíka?

7
00:02:51,295 --> 00:02:52,284
Právě odjel.

8
00:02:52,535 --> 00:02:55,049
Můžete si ho zavolat,
ale radši počkejte, až se vrátí.

9
00:02:55,295 --> 00:02:56,933
Nebo vás svezu.

10
00:02:57,175 --> 00:02:59,052
- Do Jones Street?
- To se ví.

11
00:02:59,775 --> 00:03:01,049
Věci si dejte dozadu.

12
00:03:06,055 --> 00:03:08,410
Vpravo je Pirátský dům...

13
00:03:08,655 --> 00:03:10,930
...z roku 1794.

14
00:03:11,175 --> 00:03:14,963
Tam se ti ničemové
dělili o kořist.

15
00:03:16,695 --> 00:03:18,890
Vedle bydlel
generál Sherman.

16
00:03:19,135 --> 00:03:21,933
Odpočíval tu
po vypálení Atlanty.

17
00:03:22,175 --> 00:03:23,813
Chtěl spálit i Savannah...

18
00:03:24,055 --> 00:03:27,047
...ale naši do něj lili
dělostřelecký punč...

19
00:03:27,295 --> 00:03:29,604
...a pořádali pro něj
večírky...

20
00:03:29,855 --> 00:03:31,686
...a tak tohle město ušetřil.

21
00:03:31,935 --> 00:03:34,165
Forsythův park.

22
00:03:58,935 --> 00:04:00,368
Hledáte něco?

23
........