1
00:00:00,001 --> 00:00:00,002
[Doctor Who - 3x13 - Last of The Time Lords]

2
00:00:00,003 --> 00:00:00,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:00,127 --> 00:00:01,820
Je premiérom Veľkej Británie.

4
00:00:01,855 --> 00:00:03,514
A toto sú moji priatelia.

5
00:00:03,706 --> 00:00:05,756
- Volajú sa Toclafania.
- Čože?!

6
00:00:06,028 --> 00:00:07,075
Povieš nám, kto je?

7
00:00:07,274 --> 00:00:09,449
Je to Pán Času.
Zkanibalizoval TARDIS.

8
00:00:09,529 --> 00:00:10,878
Je to stroj Paradox.

9
00:00:10,936 --> 00:00:13,483
Konečne sa stretávame, Doktor.

10
00:00:13,559 --> 00:00:15,075
Prestaň! Ihneď prestaň!

11
00:00:16,263 --> 00:00:17,356
Nemôžeme ho zastaviť.

12
00:00:17,957 --> 00:00:19,163
Pekne dolu, deti!

13
00:00:19,311 --> 00:00:21,078
Odstráňte jednu desatinu...

14
00:00:21,267 --> 00:00:22,442
... populácie.

15
00:00:22,542 --> 00:00:23,502
Ja sa vrátim!

16
00:00:23,682 --> 00:00:25,529
A Zem už viac nebola.

17
00:00:48,924 --> 00:00:51,201
Doctor Who
3x13 Posledný z Pánov Času

18
00:01:04,410 --> 00:01:07,996
Vesmírnej doprave sa
odporúča nepribližovať sa k Sol 3...

19
00:01:08,364 --> 00:01:09,940
... tiež známej ako Zem.

20
00:01:10,153 --> 00:01:11,243
Pilotov varujeme,...

21
00:01:11,278 --> 00:01:14,184
... že Sol 3 teraz vstupuje
do záverečného vyhladnia.

22
00:01:14,682 --> 00:01:16,185
Planéta Zem je uzavretá.

23
00:01:17,101 --> 00:01:19,143
O ROK NESKÔR

24
00:01:53,486 --> 00:01:54,489
Ako sa voláš?
........