1
00:00:00,001 --> 00:00:00,002
[Hviezdna Brána: Atlantis - 1x05 Suspicion]

2
00:00:00,003 --> 00:00:00,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:05,400 --> 00:00:07,200
V minulých dieloch
Hviezdnej Brány: Atlantis...

4
00:00:07,400 --> 00:00:08,858
Major Sheppard?

5
00:00:08,876 --> 00:00:10,368
Major Sheppard, kto sú títo ľudia?

6
00:00:10,720 --> 00:00:12,960
Ja som Teyla Emmagan,
dcéra Tagana.

7
00:00:13,160 --> 00:00:16,080
Ak sa Wraithi nedotkli vášho
sveta, mali by ste sa tam vrátiť.

8
00:00:16,160 --> 00:00:17,920
Radi by sme, ale nejde to.

9
00:00:18,040 --> 00:00:21,120
Pochybujem, že by takáto forma života
zomrela prirodzenou cestou ako my.

10
00:00:21,155 --> 00:00:23,737
Narušili ste naše kŕmne pole.

11
00:00:23,772 --> 00:00:26,320
Ani netušíš, čo si vykonal.

12
00:00:39,320 --> 00:00:40,960
Je to kód majora Shepparda.

13
00:00:41,280 --> 00:00:42,960
Boli preč len pár hodín.

14
00:00:43,360 --> 00:00:46,000
Atlantis, tu Sheppard.
Vraciame sa pod paľbou.

15
00:00:48,160 --> 00:00:49,400
Zložte štít.

16
00:01:12,840 --> 00:01:14,120
Zdvihnite štít.

17
00:01:15,400 --> 00:01:16,360
McKay!

18
00:01:22,160 --> 00:01:23,720
Zdravotníkov k Bráne!

19
00:01:24,920 --> 00:01:26,280
Mám pulz.

20
00:01:38,900 --> 00:01:40,140
Ako sa cítiš?

21
00:01:40,860 --> 00:01:44,260
Obes ič ecítim.
Eožem ozpávať.

22
00:01:44,740 --> 00:01:45,900
A nemôžeš rozprávať.

23
00:01:45,940 --> 00:01:47,180
Áve o om ovedal.

24
00:01:47,460 --> 00:01:51,340
........