1
00:00:20,947 --> 00:00:26,345
SPÚTAJ MA!

2
00:02:29,156 --> 00:02:32,321
Choď za riaditeľkou
keď skončíš.

3
00:02:32,321 --> 00:02:33,348
Dobre.

4
00:02:41,301 --> 00:02:42,544
Poď ďalej.

5
00:02:43,712 --> 00:02:44,669
Zdar.

6
00:02:45,824 --> 00:02:48,322
- Chceli ste ma vidieť?
- Áno. Posaďte sa.

7
00:02:51,105 --> 00:02:52,352
Sudca...

8
00:02:52,352 --> 00:02:55,136
hovorí, že ste voľný.

9
00:02:56,290 --> 00:02:58,949
Myslí si, že sa od dnes
možete zaradiť do spoločnosti.

10
00:02:58,949 --> 00:03:00,965
Skvelé!

11
00:03:00,965 --> 00:03:03,847
Nebudete musieť utekať.

12
00:03:03,847 --> 00:03:05,938
Ste voľný Ricky.

13
00:03:07,188 --> 00:03:08,733
Sloboda...

14
00:03:08,733 --> 00:03:11,616
tiež znamená samotu.

15
00:03:13,343 --> 00:03:16,129
Nebudem tu aby som vás chránila.

16
00:03:16,129 --> 00:03:19,683
Musíte niesť zodpovednosť...

17
00:03:19,683 --> 00:03:21,864
za svoje činy
ako ostatní občania.

18
00:03:21,864 --> 00:03:24,360
Nebojte sa, zvládnem to.

19
00:03:24,360 --> 00:03:25,797
Aké su vaše plány?

20
00:03:25,797 --> 00:03:29,061
Získať prácu, založiť rodinu
ako každý normálny chlap.

21
00:03:29,061 --> 00:03:30,964
Vy nie ste normálny.

22
00:03:30,964 --> 00:03:33,471
Sudca vraví, že som.

23
00:03:33,471 --> 00:03:35,582
Čo on vie!

24
00:03:45,541 --> 00:03:47,652
Tu je 50 000 pesiet.
........