1
00:00:00,417 --> 00:00:01,793
Musíš je kopat do kolen, robote.

2
00:00:01,960 --> 00:00:03,212
Medvědi mají slabá kolena.

3
00:00:03,378 --> 00:00:06,464
A měl bys trochu vibrovat,
protože z tebe sálá radiace.

4
00:00:06,464 --> 00:00:08,053
- To je ono.
- Franku.

5
00:00:08,053 --> 00:00:10,015
Kolik jsem ti dovolila medvědů?

6
00:00:10,015 --> 00:00:12,746
- Jednoho.
- A kolik jich tu vidíš?

7
00:00:13,555 --> 00:00:15,224
Čtyři?

8
00:00:15,398 --> 00:00:17,623
Nech taky nějaké
peníze ostatním, Franku.

9
00:00:17,623 --> 00:00:19,641
Nemůžeš utratit všechny peníze
za medvědí převleky,

10
00:00:19,641 --> 00:00:22,652
které budou v záběru asi 25 vteřin.

11
00:00:22,652 --> 00:00:24,238
Liz, nikdo neuvěří tomu,
že by zabijáckej robot

12
00:00:24,399 --> 00:00:26,271
mohl dostat na prdel
od jednoho medvěda.

13
00:00:26,271 --> 00:00:27,443
To nedává smysl.

14
00:00:27,443 --> 00:00:30,193
Snažíš se vnést logiku do scénky
s robotem a medvědem?

15
00:00:30,365 --> 00:00:32,595
Nemůžeš mít čtyři medvědy!

16
00:00:32,595 --> 00:00:33,903
A kolik si jich můžu nechat?

17
00:00:34,077 --> 00:00:36,320
Jednoho!

18
00:00:37,245 --> 00:00:38,830
Promiňte, kluci.

19
00:00:39,668 --> 00:00:41,540
Kdo vyluštil moje sudoku?

20
00:00:41,540 --> 00:00:44,460
Těšila jsem se na to celé ráno.

21
00:00:44,626 --> 00:00:46,329
Liz, mohla bys za mnou
přijít do kanceláře,

22
00:00:46,329 --> 00:00:47,162
až budeš mít chvilku?

23
00:00:47,162 --> 00:00:50,146
Nikdy nemám volnou chvilku,
........