1
00:00:00,001 --> 00:00:00,002
[Hrdinovia - 1x13 The Fix]

2
00:00:00,003 --> 00:00:00,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:00,400 --> 00:00:01,900
V minulých častiach...

4
00:00:03,900 --> 00:00:05,700
Kamera je pripravená na čokoľvek.

5
00:00:06,000 --> 00:00:07,000
Čo to robíš?

6
00:00:08,700 --> 00:00:10,265
Preboha.

7
00:00:10,300 --> 00:00:12,134
Keď prijímeme to, čo je v nás...

8
00:00:12,755 --> 00:00:14,555
... náš potenciál nemá hraníc.

9
00:00:14,590 --> 00:00:15,920
Pokiaľ vieš,...

10
00:00:15,954 --> 00:00:18,006
... toto bol pokus číslo 1.

11
00:00:18,040 --> 00:00:20,197
Budúcnosť je plná prísľubov.

12
00:00:20,232 --> 00:00:22,355
Prítomnosť prekypuje očakávaním.

13
00:00:23,855 --> 00:00:25,555
Ale keď poprieme naše inštinkty...

14
00:00:26,955 --> 00:00:28,755
... a zápasíme s našimi
najhlbšími túžbami...

15
00:00:28,855 --> 00:00:30,555
Ste azda na zozname?

16
00:00:30,655 --> 00:00:32,118
... začína sa neistota.

17
00:00:32,119 --> 00:00:34,919
Môj otec očividne
nepracuje v továrni na papier.

18
00:00:34,954 --> 00:00:36,219
Neviem, čo vlastne robí.

19
00:00:38,719 --> 00:00:40,219
Kde je?
Kde je Sylar?

20
00:00:40,319 --> 00:00:41,719
Netuším, o čom to rozprávate.

21
00:00:43,617 --> 00:00:45,517
Kam vedie táto cesta?

22
00:00:45,617 --> 00:00:46,717
Netuším, ako to
stále ukrývate...

23
00:00:46,817 --> 00:00:48,417
... ale bohuprisahám, že neprestanem...

24
00:00:48,517 --> 00:00:50,017
... kým na to neprídem.
Rozumieme si?
........