1
00:00:00,001 --> 00:00:00,002
[Hrdinovia - 1x18 Parasite]

2
00:00:00,003 --> 00:00:00,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:02,127 --> 00:00:04,100
<i>V minulých častiach...</i>

4
00:00:04,135 --> 00:00:06,829
Počujem, keď sa zo 40 míľ blíži dážď.

5
00:00:07,005 --> 00:00:08,451
Dokonca počujem
aj niekoho náladu.

6
00:00:08,486 --> 00:00:10,148
Tam vonku sú ďalší ako vy.

7
00:00:10,448 --> 00:00:11,726
Cítim ich.

8
00:00:11,984 --> 00:00:15,104
Nájdeme ich, Mohinder.
Do posledného. Je to náš osud.

9
00:00:15,557 --> 00:00:16,892
Vráť sa domov, Ando.

10
00:00:17,100 --> 00:00:20,145
Tým, že som ťa vzal so
sebou, som spravil chybu.

11
00:00:20,312 --> 00:00:22,022
Hiro, prosím.

12
00:00:22,277 --> 00:00:24,042
Bolo pre mňa prekvapením, keď som sa
dozvedel, že Lindermanova skupina...

13
00:00:24,077 --> 00:00:25,578
... prednedávnom investovala
do vašej kampane.

14
00:00:25,852 --> 00:00:26,821
Neviem, čo vás na tom prekvapuje.

15
00:00:26,856 --> 00:00:28,503
Pán Linderman bol dobrým
priateľom môjho otca.

16
00:00:28,755 --> 00:00:31,453
Čo pán Linderman chce,
pán Linderman dostane.

17
00:00:32,947 --> 00:00:35,100
- Našli ste ho už?
- Haiťana? Nie.

18
00:00:35,827 --> 00:00:37,079
Ako dlho ukrýval Claire?

19
00:00:37,114 --> 00:00:38,296
Museli to byť mesiace.

20
00:00:38,331 --> 00:00:41,560
Ešte jedna vec.
Kedy máme očakávať Claire?

21
00:00:41,595 --> 00:00:42,707
Hneď vám ju priveziem.

22
00:00:42,928 --> 00:00:44,078
Chcel som ťa ochrániť.

23
00:00:44,113 --> 00:00:45,548
Snažil som s byť
........