1
00:01:49,870 --> 00:01:53,670
Tradice buddhismu přišla do země sněhu
v pátém století AD.

2
00:01:54,550 --> 00:01:58,390
První tibetský král dotčen Dharmou byl
Hathatha Rignamputsan.

3
00:01:59,110 --> 00:02:03,030
On a další úspěšní králové
byli známí jako Šťastná generace.

4
00:02:03,270 --> 00:02:10,950
Nyní je někteří historici řadí do roku
Vodního hada, 213 AD.
Další do roku vody ox 173 AD.

5
00:02:11,790 --> 00:02:14,070
Není to úžasné? Šťastné generace.

6
00:02:14,190 --> 00:02:17,790
Agente Coopere, jsem vzrušen dozvědět se, že
Dharma přišl ke králi Ho-Ho-Ho, vážně jsem,

7
00:02:17,870 --> 00:02:19,350
ale zrovna teď se snažím soustředit

8
00:02:19,430 --> 00:02:21,870
na více současné problémy našeho
vlastního století přímo tady v Twin Peaks.

9
00:02:22,590 --> 00:02:25,430
Alberte, byl bys překvapen,
jak jedno souvisí s druhým.

10
00:02:26,190 --> 00:02:27,430
Ohromte mne.

11
00:02:28,071 --> 00:02:29,792
Ronette Pulaski se probudila z komatu.

12
00:02:31,079 --> 00:02:31,675
A ?

13
00:02:33,597 --> 00:02:37,157
Myslím, že nám bude mít, co říct až obnoví
své řečové schopnosti.

14
00:02:37,390 --> 00:02:38,110
Takže nepromluvila?

15
00:02:39,070 --> 00:02:41,390
Je vzhůru, ale mlčí, nejspíš šok.

16
00:02:43,510 --> 00:02:45,910
Chci jí ukázat skicy Leo Johnsona
a BOBA,

17
00:02:46,230 --> 00:02:49,910
Muže, kterého Sarah Palmerová spatřila ve svém snu.
Muž, který mě navštívil ve snu.

18
00:02:50,710 --> 00:02:52,870
Viděl někdo BOBA na "zemi"
v posledních týdnech?

19
00:02:53,270 --> 00:02:54,270
Ne, ještě ne.

20
00:02:56,910 --> 00:03:00,390
Ok, pozkoumali jsme obsah zaludku Jacquese Renaulta.

21
00:03:00,510 --> 00:03:03,190
podívejme: kelímky od piva, řidičský průkaz státu Maryland,

22
00:03:03,470 --> 00:03:08,750
půlka pneumatiky od kola, a goat a malá dřevěná
panenka nosící jméno Pinocchio.
........