1
00:00:04,280 --> 00:00:08,353
Prostě se, zdá, že jí zajímá
jenom ten zatracený pes, víš?

2
00:00:08,400 --> 00:00:11,597
Je to pořád "Och, Colin udělal tohle"
a "Och, Colin udělal tamto",

3
00:00:11,640 --> 00:00:13,119
A mám toho dost, chápeš?

4
00:00:13,160 --> 00:00:17,676
Měl bych si s ní promluvit, ale ona vypadá tak šťastně,
od té doby co se Colin objevil na scéně.

5
00:00:17,720 --> 00:00:19,438
Zažila opravdu těžké chvíle.

6
00:00:19,480 --> 00:00:22,199
Odmítli jí nějaký články,
rozešla se se svým přítelem....

7
00:00:22,240 --> 00:00:25,277
A navrch její vlasy vypadali
pořád stejně hloupě.

8
00:00:25,320 --> 00:00:28,357
A pak se na scéně objevil Colin
a ona zase začala psát.

9
00:00:28,400 --> 00:00:34,191
Nezdá se, že by jí zajímal Richard
a její vlasy vypadají dobře!

10
00:00:37,600 --> 00:00:41,195
Time, vím, jaké city chováš ke psům
a vím co cítíš k Daisy.

11
00:00:41,240 --> 00:00:45,518
Někdy, v zájmu přátelství,
musíš něco obětovat.

12
00:00:45,560 --> 00:00:46,959
Říkáš, že zabijeme toho psa?

13
00:00:48,000 --> 00:00:50,309
- Ne.
- Otravo.

14
00:00:51,800 --> 00:00:53,995
- Napočítáš do sta?
- Dobře.

15
00:00:54,040 --> 00:00:56,031
1, 2, 3, 4, 5...

16
00:01:10,960 --> 00:01:13,918
<i>Znal jsem tohohle chlápka Mintyho,....</i>

17
00:01:13,960 --> 00:01:17,999
<i>Měl psa, kterého cvičil, aby napadal boháče.</i>

18
00:01:18,040 --> 00:01:20,873
<i>Věnoval se takové té věci s třídním bojem.</i>

19
00:01:20,920 --> 00:01:23,832
<i>Říkal tomu psovi Gramsci</i>
<i>po italském Marxistovi.</i>

20
00:01:24,800 --> 00:01:29,157
<i>Kolovaly zvěsti, že mohl </i>
vycítit zámožnost na 20 stop.

21
00:01:30,240 --> 00:01:35,519
<i>Problém byl v tom, že to selhalo,</i>
<i>když Minty vyhrál 100 tisíc na los...</i>

22
00:01:36,000 --> 00:01:38,594
........