1
00:00:01,251 --> 00:00:03,879
CYLONI BYLI STVOŘENI ČLOVĚKEM

2
00:00:04,463 --> 00:00:07,132
VZBOUŘILI SE

3
00:00:07,883 --> 00:00:10,511
VYVINULI SE

4
00:00:11,220 --> 00:00:13,889
EXISTUJE MNOHO KOPIÍ

5
00:00:17,101 --> 00:00:19,979
A MAJÍ PLÁN

6
00:00:20,988 --> 00:00:22,657
V předchozích dílech
Battlestar Galactica...

7
00:00:23,157 --> 00:00:24,659
Nebyli jsme dostatečně představeni.

8
00:00:25,576 --> 00:00:26,077
Jsem Leoben.

9
00:00:27,245 --> 00:00:30,414
Těším se, že spolu strávíme více času Starbuck,
je toho hodně, o čem si musíme promluvit!

10
00:00:30,665 --> 00:00:31,249
Bude to zábava.

11
00:00:32,583 --> 00:00:34,001
Gratuluji, veliteli.

12
00:00:34,585 --> 00:00:36,170
Pegasus je pod vaším velením.

13
00:00:38,256 --> 00:00:41,342
Hej, detekuji tu
velké planetární těleso.

14
00:00:41,801 --> 00:00:43,177
Je to obyvatelné.

15
00:00:43,511 --> 00:00:45,596
Možná jsme právě našli svět,
na kterém by mohli žít lidé.

16
00:00:46,097 --> 00:00:50,518
Cítím v žaludku, že osídlení té planety
bude pro lidstvo katastrofou.

17
00:00:50,518 --> 00:00:52,770
Neřeknu opak jen proto,
abych vyhrála volby.

18
00:00:52,937 --> 00:00:55,773
Ujímám se úřadu presidenta
Dvanácti kolonií Kobolu...

19
00:00:55,773 --> 00:00:57,859
... a podepisuji tímto své první
výkonné nařízení...

20
00:00:57,859 --> 00:01:04,031
...požadující okamžité založení kolonie
na planetě známé jako Nová Caprica.

21
00:01:04,365 --> 00:01:06,617
Jestli chceš jít tam dolů,
tak prosím. Posluž si.

22
00:01:06,617 --> 00:01:09,120
Jdi tam a flirtuj s každým
chlapem, kterého potkáš.

23
........