1
00:00:01,362 --> 00:00:03,626
CYLONI BYLI STVOŘENI ČLOVĚKEM

2
00:00:04,370 --> 00:00:07,054
VZBOUŘILI SE

3
00:00:07,876 --> 00:00:10,391
VYVINULI SE

4
00:00:10,718 --> 00:00:13,700
EXISTUJE MNOHO KOPIÍ

5
00:00:17,137 --> 00:00:19,435
A MAJÍ PLÁN

6
00:00:21,019 --> 00:00:23,359
V předchozích dílech
Battlestar Galactica

7
00:00:23,892 --> 00:00:26,163
Ne, promiň.
Takhle nemůžu žít.

8
00:00:26,802 --> 00:00:29,239
Tak já se nerozvedu
a ty nebudeš podvádět.

9
00:00:29,998 --> 00:00:31,808
Kde jsme to skončili?

10
00:00:31,936 --> 00:00:33,124
V pasti.

11
00:00:34,209 --> 00:00:35,503
Co to je?

12
00:00:35,504 --> 00:00:38,846
Rozkaz k hromadné popravě
vězňů uvedených na další straně.

13
00:00:38,879 --> 00:00:39,806
Potřebujeme tvůj podpis.

14
00:00:39,952 --> 00:00:41,290
To je rozsudek smrti!

15
00:00:41,502 --> 00:00:43,293
Viděl jste ta jména
na seznamu?

16
00:00:43,412 --> 00:00:45,248
Tušíte vůbec, co s nimi udělají?

17
00:00:47,704 --> 00:00:50,102
Jestli jsi opravdu Cylon
a patříš k zbylým pěti, ...

18
00:00:50,334 --> 00:00:51,886
... potom jsou tyto pocity jen
součástí tvého naprogramování.

19
00:00:52,013 --> 00:00:54,471
Zbylých pět se odhalí jen tomu
kdo vstoupí do chrámu...

20
00:00:54,592 --> 00:00:56,064
... jen vyvolenému...

21
00:00:56,192 --> 00:00:57,001
... jen vyvolenému...

22
00:00:57,192 --> 00:00:59,529
Její osud se oddělí
od tvého, Gaiusi.

23
00:00:59,553 --> 00:01:01,975
Ona není vyvolená.
........