1
00:00:05,938 --> 00:00:07,975
- Ahoj.
- Ahoj!

2
00:00:08,475 --> 00:00:09,942
Párek v rohlíku, jo?

3
00:00:10,043 --> 00:00:12,310
- Jím je jenom příležitostně.
- A jaká je teď příležitost?

4
00:00:12,412 --> 00:00:15,293
- Rozhodla jsem si jeden dát.
- Rozumím.

5
00:00:15,328 --> 00:00:16,171
Jdeš tudy?

6
00:00:16,282 --> 00:00:18,976
Ne, jdu sem.

7
00:00:19,085 --> 00:00:21,548
- Uvidíme se pak.
- Dobře.

8
00:00:25,125 --> 00:00:29,456
Do kostela v úterý?
Přitom působil tak normálně.

9
00:00:29,562 --> 00:00:31,196
Taky si říkám!

10
00:00:32,665 --> 00:00:34,835
Tohle je Kenneth,
jeden z našich poslíčků.

11
00:00:34,870 --> 00:00:37,541
Kennethe, tohle je Devon Banks,
vice prezident webového obsahu

12
00:00:37,576 --> 00:00:39,829
a vztahů se zábavními parky.

13
00:00:39,864 --> 00:00:42,331
Devone, dej si pozor. Kenneth tě možná
jednoho dne připraví o práci.

14
00:00:42,442 --> 00:00:43,670
Nebo tebe, Jacku.

15
00:00:44,911 --> 00:00:46,371
Nebo jeho!

16
00:00:48,230 --> 00:00:49,705
Radši už půjdeme...

17
00:00:54,788 --> 00:00:55,914
- Devone?
- Jo.

18
00:00:56,022 --> 00:00:57,284
Dobrý ráno. Moje poznámky.

19
00:00:57,390 --> 00:01:00,052
Jak je možný, že máme
stejný oblečení?

20
00:01:00,160 --> 00:01:02,141
Vždyť jsi mě viděl, když jsem
ráno odcházela z bytu.

21
00:01:02,176 --> 00:01:03,972
Viděl a zalíbilo se mi to.

22
00:01:04,007 --> 00:01:06,533
- Jak dlouho u mě hodláš zůstat?
- Neurčitě dlouho.

........