1
00:00:00,300 --> 00:00:01,500
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,500 --> 00:00:03,475
Tohle je Bette. Je Angeličina druhá matka.

3
00:00:03,475 --> 00:00:05,625
Díky, že si můžeme dneska Angelicu vzít sebou.

4
00:00:05,626 --> 00:00:08,455
- Chceš, abych vás vyfotila?
- Rodinou fotku.

5
00:00:10,000 --> 00:00:11,884
Jste Angeličina "spolu-matka" už od početí.

6
00:00:11,894 --> 00:00:14,999
Kalifornský soud by téměř určitě tu adopci povolil...

7
00:00:15,000 --> 00:00:17,350
To nechci. Nechci poloviční opatrovnictví.

8
00:00:17,350 --> 00:00:19,335
Snad mi nechcete říct, že se snažíte
vyvléknout z vyživovací povinnosti.

9
00:00:19,335 --> 00:00:23,140
Chci plné opatrovnictví.

10
00:00:24,677 --> 00:00:26,671
Její krevní tlak začal klesat...

11
00:00:26,670 --> 00:00:28,795
a ač jsme se snažili sebevíc,

12
00:00:28,799 --> 00:00:33,692
už jsme ji neprobrali k vědomí. Selhalo jí srdce.

13
00:00:38,509 --> 00:00:39,722
Zaprodáš se jim?

14
00:00:40,507 --> 00:00:41,933
Začneš spát s nepřítelem?

15
00:00:41,937 --> 00:00:45,602
Pokud si myslíš, že jsou muži nepřátelé...
tak máme my dva docela problém.

16
00:00:45,897 --> 00:00:46,833
Jsem její přítelkyně.

17
00:00:46,835 --> 00:00:50,943
Žijeme v jednom domě a spíme v jedné posteli.

18
00:00:50,947 --> 00:00:53,281
- ...matko.
- Vypadněte. Obě dvě.

19
00:00:54,085 --> 00:00:55,081
Vezmeš si mě?

20
00:00:57,446 --> 00:00:58,173
Ano.

22
00:01:39,006 --> 00:01:41,271
- Ahoj.
- Ahoj.

23
00:01:43,005 --> 00:01:44,260
Pojď dál.

24
00:02:05,007 --> 00:02:06,002
Škrábej mě.

25
00:02:07,205 --> 00:02:09,731
- Víc.
........