1
00:00:07,710 --> 00:00:11,800
To co říkám je, že v tomhle světě
to je úplné tabu.

2
00:00:11,960 --> 00:00:13,900
Nikdo není naprostá nula.

3
00:00:14,060 --> 00:00:18,390
Panny jsou. Tím myslím, že
ty jsi úplný opak nuly.

4
00:00:18,560 --> 00:00:22,610
"Tabu", neznamená to to, co si myslíš. Znamená
to, že to nemůžeš slovy jen tak pospat.

5
00:00:22,780 --> 00:00:25,370
Popsat co? Jako sex?

6
00:00:27,610 --> 00:00:29,680
Vy dva nemáte žádnou slovní zásobu!

7
00:00:29,840 --> 00:00:33,390
Rozčiluješ se, protože jsi
byl určen jako řidič a my ne.

8
00:00:33,690 --> 00:00:37,260
Heh, co to vůbec znamená... "být určen"?

9
00:00:37,560 --> 00:00:38,730
Co to sakra bylo?

10
00:00:43,690 --> 00:00:47,960
Muž, třicátník,
přípojná místa naznačují, že byl urostlý...

11
00:00:48,130 --> 00:00:50,890
pravděpodobně díky manuální práci než posilování.

12
00:00:51,060 --> 00:00:54,240
- Dobrá, co ho zabilo?
- Hrudní žebra jsou vykloubená

13
00:00:54,400 --> 00:00:57,850
u páteře
a hrudní kosti.

14
00:00:58,040 --> 00:01:03,850
- Což ukazuje na to, že byl rozdrcený?
- Ne rozdrcený... přitlačený.

15
00:01:04,090 --> 00:01:08,550
Udušený, možná
během pracovního úrazu?

16
00:01:08,720 --> 00:01:11,590
Tohle je ten chlap, kterého Kostička
zkouší, aby nahradil Zacka?

17
00:01:11,750 --> 00:01:14,380
Clarku Edisone, seznamte se
se zvláštním agentem Seeleym Boothem.

18
00:01:14,550 --> 00:01:16,700
Jak se vede? "Kostička..."
to je legrační...

19
00:01:16,860 --> 00:01:19,960
takhle mě všichni mí přátelé
nazývali na výšce.

20
00:01:20,140 --> 00:01:20,940
Jo, líbí se mi.

21
00:01:21,120 --> 00:01:24,130
Máš minutku?
Jednu minutku?

22
00:01:24,310 --> 00:01:26,300
........