1
00:00:02,038 --> 00:00:04,291
V minulých častiach

2
00:00:04,750 --> 00:00:07,925
Cyloni boli stvorení človekom.

3
00:00:08,398 --> 00:00:11,376
Vzbúrili sa.

4
00:00:11,875 --> 00:00:14,785
Vyvinuli sa.

5
00:00:15,449 --> 00:00:17,399
Vyzerajú

6
00:00:17,400 --> 00:00:19,028
a cítia

7
00:00:19,305 --> 00:00:21,064
ako ľudia.

8
00:00:21,998 --> 00:00:25,364
Niektorí sú naprogramovaní,
aby si mysleli, že sú ľudia.

9
00:00:25,685 --> 00:00:29,969
Existuje mnoho kópií.

10
00:00:30,640 --> 00:00:33,091
A majú plán.

11
00:00:34,086 --> 00:00:37,209
Zak neprešiel základným
leteckým výcvikom.

12
00:00:37,230 --> 00:00:39,090
Mala som ho vyhodiť,
ale neurobila som to.

13
00:00:39,210 --> 00:00:41,043
Výsledok je taký,
že som ho zabila.

14
00:00:41,245 --> 00:00:44,173
Vyjdite z tejto kajuty,
kým ešte môžete.

15
00:00:44,225 --> 00:00:47,202
Nerozumiem tomu. Ako odtiaľto môže
vysielať signál s vojenským kódovaním?

16
00:00:50,182 --> 00:00:50,810
Jedlo.

17
00:00:50,814 --> 00:00:53,894
- Sú to Cyloni. - Práve vypadlo
Starbuckine rádio aj vysielač.

18
00:00:54,025 --> 00:00:56,884
Starbuck útočí na všetkých ôsmych.
Zabije sa.

19
00:01:04,764 --> 00:01:06,642
Galactica, Boomer.
Hotdog je na palube.

20
00:01:06,938 --> 00:01:10,669
To aj jeho obed. Ale nič sa neboj, Hotdog.
Nie si prvý, komu sa to počas boja stalo.

21
00:01:10,825 --> 00:01:11,930
A nebudeš ani posledný.

22
00:01:12,018 --> 00:01:14,296
Po Starbuck ani stopa.
Hovorí, že ju zasiahli, ...

23
........