1
00:00:19,098 --> 00:00:21,099
No tak, proč se zvedá most.

2
00:00:23,859 --> 00:00:26,059
Říkala jsem ti,
ať si vezmem tátův kabriolet.

3
00:00:26,059 --> 00:00:28,099
Je to jen menší zácpa, klídek.

4
00:00:28,099 --> 00:00:30,859
Upečeme se dřív,
než se dostaneme do Keyes.

5
00:00:30,859 --> 00:00:33,459
Jako kdyby to bylo důležitý.
Jsi na dovolený.

6
00:00:33,459 --> 00:00:38,458
Víš ty co? Tohle je poslední dovolená,
na kterou jsem s tebou jela.

7
00:00:38,698 --> 00:00:41,539
Řekni to ještě jednou
a možná ti to uvěřím.

8
00:00:46,219 --> 00:00:49,779
Tohle je poslední dovolená,
na kterou jsem s tebou jela.

9
00:00:50,698 --> 00:00:51,699
Co to bylo?

10
00:00:55,498 --> 00:00:57,418
Rychle, vypadněte z mostu.

11
00:01:03,899 --> 00:01:07,098
Couvej, musíme se odtud dostat.
Rychle.

12
00:01:07,098 --> 00:01:09,898
- Snažím se.
- Couvej. Dělej, Justine.

13
00:01:25,258 --> 00:01:26,218
Zemřeme.

14
00:02:03,618 --> 00:02:08,499
CSI Miami S03E01
Ztracený syn

15
00:02:49,298 --> 00:02:50,978
Most spadl?

16
00:02:51,218 --> 00:02:52,778
Nemohli jsme tomu uvěřit.

17
00:03:03,298 --> 00:03:04,619
Bez varování.

18
00:03:12,378 --> 00:03:14,938
Pánové, děkuji, že jste si zkrátili dovolenou.

19
00:03:15,019 --> 00:03:16,338
Bez problému.

20
00:03:16,418 --> 00:03:19,578
Takže, tahle lod narazila do mostu.
Je to místo činu?

21
00:03:19,618 --> 00:03:22,778
Svědkové říkají, že loď
mířila na most.

22
00:03:23,018 --> 00:03:24,818
Dobře, vybalíme naše nádobíčko.

23
........