1
00:00:00,020 --> 00:00:03,857
Cyloni boli stvorení človekom

2
00:00:03,892 --> 00:00:06,895
Vzbúrili sa

3
00:00:06,930 --> 00:00:09,864
Vyvinuli sa

4
00:00:09,899 --> 00:00:11,817
Existuje mnoho kópií

5
00:00:15,365 --> 00:00:18,242
A majú plán

6
00:00:20,160 --> 00:00:22,078
<i>V minulých častiach</i>

7
00:00:22,089 --> 00:00:23,936
Nepredstavili nás.

8
00:00:23,971 --> 00:00:25,784
Volám sa Leoben.

9
00:00:26,161 --> 00:00:27,683
Teším sa na naše ďalšie
spoločné chvíle, Starbuck.

10
00:00:27,718 --> 00:00:29,173
Máme sa o čom rozprávať!

11
00:00:29,208 --> 00:00:31,091
Bude to zábava.

12
00:00:31,182 --> 00:00:33,100
Gratulujem, veliteľ.

13
00:00:33,167 --> 00:00:35,085
Odteraz velíš Pegasu.

14
00:00:38,108 --> 00:00:40,502
Zaznamenávam tu
veľké planetárne teleso.

15
00:00:40,537 --> 00:00:41,987
Je obývateľná.

16
00:00:42,022 --> 00:00:44,709
Možno sme práve našli svet,
ktorý môže podporovať ľudský život.

17
00:00:44,744 --> 00:00:46,338
Cítim, že...

18
00:00:46,373 --> 00:00:48,702
... osídlenie tej planéty
bude pohromou pre ľudstvo.

19
00:00:48,737 --> 00:00:51,491
Nebudem tvrdiť niečo iné
len preto, aby som vyhrala voľby.

20
00:00:51,526 --> 00:00:54,275
Prijímam úrad prezidenta
Dvanástich Kolónií Kobolu.

21
00:00:54,310 --> 00:00:56,532
A podpíšem svoje prvé
výkonné nariadenie,...

22
00:00:56,567 --> 00:00:59,191
... ktorým požadujem
okamžité vybudovanie sídiel...

23
00:00:59,226 --> 00:01:01,633
... na planéte, ktorú poznáme pod menom...

........