1
00:00:00,171 --> 00:00:02,506
Cyloni boli stvorení človekom

2
00:00:03,258 --> 00:00:05,914
Vzbúrili sa

3
00:00:06,720 --> 00:00:09,247
Vyvinuli sa

4
00:00:09,655 --> 00:00:12,543
Existuje mnoho kópií

5
00:00:15,922 --> 00:00:18,355
A majú plán

6
00:00:20,151 --> 00:00:22,472
V minulých častiach

7
00:00:22,688 --> 00:00:24,147
Všetci sme museli podstúpiť obete.

8
00:00:24,383 --> 00:00:26,635
- Vážne?
- Áno, je to tak.

9
00:00:26,952 --> 00:00:31,288
Tak prečo nejaký milovník Cylonov
zavadzia na mojom mieste?

10
00:00:31,447 --> 00:00:33,625
Hera žije.
Som jej matka a dostanem sa k nej.

11
00:00:33,963 --> 00:00:35,446
Prosím ťa o to.

12
00:00:37,862 --> 00:00:40,809
Ohrozili ste celú flotilu.
Ste si toho vedomý?

13
00:00:40,843 --> 00:00:42,039
Nie som zradca.

14
00:00:42,159 --> 00:00:43,868
Spravil som to, čo bolo
podľa mňa správne.

15
00:00:43,991 --> 00:00:45,419
Privedie Heru.

16
00:00:45,629 --> 00:00:46,567
Poďme.

17
00:00:49,564 --> 00:00:51,147
Nie!
Nestrieľajte.

18
00:00:51,369 --> 00:00:52,440
Uhnite z cesty!

19
00:00:52,554 --> 00:00:54,243
Strčte tú vec do cely.

20
00:00:54,738 --> 00:00:55,819
Dožadujem sa svojich práv.

21
00:00:56,103 --> 00:00:59,402
Ako občan Kolónií požadujem právneho
zástupcu a spravodlivý súd.

22
00:00:59,455 --> 00:01:00,470
Naozaj?

23
00:01:00,543 --> 00:01:01,954
Tak, čo bude ďalej?

24
........