1
00:00:00,042 --> 00:00:03,299
Cyloni byli stvořeni lidmi

2
00:00:03,712 --> 00:00:06,223
Vyvinuli se

3
00:00:06,927 --> 00:00:09,475
Vzbouřili se

4
00:00:10,142 --> 00:00:13,058
Existuje mnoho kopií

5
00:00:16,272 --> 00:00:18,661
A mají plán

6
00:00:21,850 --> 00:00:24,687
V předchozích dílech
Battlestar Galactica

7
00:00:25,031 --> 00:00:29,143
Běhá mi mráz po zádech,
když ho s ní vidím.

8
00:00:29,143 --> 00:00:31,524
Jak se s nimi
mohl někdo z našich zaplést?

9
00:00:31,524 --> 00:00:34,703
Podívejte, šéfe...
Vím, co k vám cítila.

10
00:00:34,704 --> 00:00:35,734
Milovala vás.

11
00:00:36,072 --> 00:00:38,564
Měl bych ti asi být vděčný.

12
00:00:38,565 --> 00:00:41,249
Protože ta zrůda v jejím
břiše mohla klidně být moje.

13
00:00:41,249 --> 00:00:45,185
Máš vzpomínky na to,
jak jsi bývala s šéfem?

14
00:00:45,186 --> 00:00:49,469
Jsi otec mého dítěte.
Jsi v mém srdci na prvním místě.

15
00:00:49,470 --> 00:00:51,188
To nikdy nic nezmění.

16
00:00:51,188 --> 00:00:56,553
Dobře, uděláme tohle:
postavíme nového stíhače.

17
00:00:56,914 --> 00:00:59,415
Blackbirde, testovací let.
Můžeš startovat.

18
00:01:03,511 --> 00:01:05,453
Galactico, tady Apollo,
ztratil jsem ji.

19
00:01:07,314 --> 00:01:11,268
Jasně, že jsi mě ztratil,
tohle je neviditelná loď, pamatuješ?

20
00:01:14,865 --> 00:01:16,974
Hlavní stan hnutí odporu je tady.

21
00:01:16,975 --> 00:01:20,634
300 clicků na sever od jediné
cylonské základny v oblasti.

22
00:01:20,635 --> 00:01:23,646
Můžeme poslat 7 Raptorů
dolů skrz údolí Martok
........