1
00:00:01,130 --> 00:00:02,300
V minulých dílech Prison Break:

2
00:00:03,600 --> 00:00:06,000
Máš mé slovo.
Dávej na sebe pozor.

3
00:00:06,030 --> 00:00:07,730
Jane se o tebe postará.

4
00:00:07,760 --> 00:00:10,230
Hej.

5
00:00:10,260 --> 00:00:12,460
Mám sestru a nemluvil jsem s ní 15 let.

6
00:00:12,500 --> 00:00:13,760
Myslíš že jí z toho vynechají?

7
00:00:13,800 --> 00:00:15,030
Bruci?

8
00:00:15,060 --> 00:00:16,600
Vím že jsi říkala abych nevolal na
tohle číslo,

9
00:00:16,630 --> 00:00:18,200
ale potřebuji se ujistit že jsi v pořádku.

10
00:00:18,230 --> 00:00:19,200
To jsi byl ty.

11
00:00:19,230 --> 00:00:21,730
O čem to mluvíš, Sáro?

12
00:00:23,860 --> 00:00:26,600
Jen tři slova.
Ano?

13
00:00:26,630 --> 00:00:28,400
Musíme utíkat pryč.

14
00:00:29,330 --> 00:00:31,000
Chci se vzdát..

15
00:00:31,030 --> 00:00:32,060
Mám ale jednu podmínku.

16
00:00:32,100 --> 00:00:35,130
Vaše žena byla propuštěna před hodinou.

17
00:00:35,160 --> 00:00:36,100
Bude tu brzy.

18
00:00:36,130 --> 00:00:37,930
Slibte mi, že dodržíte svou část dohody.

19
00:00:37,960 --> 00:00:39,260
Přivedu Vám Scofielda.

20
00:00:39,300 --> 00:00:42,130
<i>Analytik NSA
zainteresovaný do našeho případu</i>

21
00:00:42,160 --> 00:00:44,730
<i>získal telefonní
rozhovor prezidentky</i>

22
00:00:44,760 --> 00:00:46,900
<i>s Terrencem Steadmanem
dva týdny</i>

23
00:00:46,930 --> 00:00:48,860
<i>, co jsi ho
měl údajně zabít.</i>

24
........