1
00:00:01,200 --> 00:00:02,800
V minulých dílech Prison Break:

2
00:00:02,800 --> 00:00:03,800
Kam pojedem, brácho?

3
00:00:04,200 --> 00:00:05,200
Kamkoliv budeme chtít.

4
00:00:08,200 --> 00:00:09,600
Nejsem ten bráška,
kterého si pamatuješ.

5
00:00:10,500 --> 00:00:11,500
Změnil jsem se...

6
00:00:11,700 --> 00:00:13,100
A chystám se udělat něco,

7
00:00:13,100 --> 00:00:14,100
co bude mnoha lidem

8
00:00:14,400 --> 00:00:15,700
připadat příšerné.

9
00:00:16,200 --> 00:00:18,100
<i>Ty si jen pamatuj</i>

10
00:00:18,300 --> 00:00:19,600
<i>bratra, se kterým si vyrůstala.</i>

11
00:00:20,800 --> 00:00:21,900
Není tady.

12
00:00:23,800 --> 00:00:25,000
- Jo.
- Sáro?

13
00:00:25,000 --> 00:00:25,800
Loď odplouvá.

14
00:00:27,100 --> 00:00:28,300
Už jsem na palubě.

15
00:00:29,000 --> 00:00:29,800
Miluju tě.

16
00:00:32,800 --> 00:00:34,500
Proč mi to říkáš?

17
00:00:34,700 --> 00:00:36,300
Kdybych tím měl znovu projít,

18
00:00:38,300 --> 00:00:39,700
rozhodl bych se jinak,
rozumíš?

19
00:00:42,000 --> 00:00:43,200
Odnesla to jen klíční kost.

20
00:00:43,400 --> 00:00:45,100
Pět centimetrů napravo a byl byste mrtvý.

21
00:00:45,400 --> 00:00:46,500
Zašel jste tak daleko.

22
00:00:47,100 --> 00:00:49,300
- Jak daleko ještě musím zajít?
- Máte štěstí.

23
00:00:49,300 --> 00:00:50,900
Pro tentokrát stačí jen
když zajedete do Panamy.

24
00:00:51,300 --> 00:00:52,100
Mockrát vám děkuju.
........