1
00:00:12,760 --> 00:00:16,760
Titulky z Odposlechu přeložil:

2
00:00:16,760 --> 00:00:17,560
K

3
00:00:17,560 --> 00:00:18,360
Ki

4
00:00:18,360 --> 00:00:19,160
Kil

5
00:00:19,160 --> 00:00:19,960
Kill

6
00:00:19,960 --> 00:00:20,760
Kille

7
00:00:20,760 --> 00:00:21,560
Killer

8
00:00:21,560 --> 00:00:22,360
Killer2

9
00:00:22,360 --> 00:00:26,760
Killer22

10
00:00:28,861 --> 00:00:32,100
Zkorekturoval a přečasoval Marty

11
00:00:57,100 --> 00:01:01,132
Na příkaz učiněný ve stávajících
zhoršených podmínkách

12
00:01:02,100 --> 00:01:04,600
pro nastolení běžného pořádku

13
00:01:04,700 --> 00:01:07,600
je vyhlášeno stanné právo na tomto území

14
00:01:08,100 --> 00:01:10,600
podle výnosu lorda Cutlera Becketta,

15
00:01:10,800 --> 00:01:14,574
přímo dosazeného zástupce
jeho výsosti, krále.

16
00:01:15,500 --> 00:01:21,703
Podle výnosu stanného práva, jsou
dočasně lidu odepřena tato práva:

17
00:01:21,738 --> 00:01:25,860
Právo na shromažďování -
POZASTAVENO!

18
00:01:27,548 --> 00:01:30,879
Právo zákazu zatýkání bez soudního příkazu -
POZASTAVENO!

19
00:01:32,100 --> 00:01:35,688
Právo na zákonné shromáždění -
POZASTAVENO!

20
00:01:36,100 --> 00:01:41,001
Právo na soud před porotou -
POZASTAVENO!

21
00:01:42,100 --> 00:01:46,417
Podle výnosu se všechny osoby
shledané vinnými z piráctví,

22
00:01:47,100 --> 00:01:49,852
nebo pomáhající osobám
usvědčeným z piráctví,

23
00:01:50,100 --> 00:01:53,861
nebo se spolčujícími s osobami
........