1
00:00:00,010 --> 00:00:02,440
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,460 --> 00:00:03,840
Tohle je ten nejlepší rozchod ze všech.

3
00:00:03,860 --> 00:00:05,190
Ona to dělá s panem McVysněným.

4
00:00:05,200 --> 00:00:06,430
Norman je stážista.

5
00:00:06,450 --> 00:00:07,330
Jsem tvoje sestra.

6
00:00:07,340 --> 00:00:09,400
Nejsi ta kterou jsem někdy chtěla poznat...

7
00:00:09,410 --> 00:00:10,790
...protože otec si vybral tebe.

8
00:00:10,810 --> 00:00:12,530
Neteři znovuvzpanula rakovina.

9
00:00:12,540 --> 00:00:15,550
Je jí 17 let a umře.

10
00:00:18,410 --> 00:00:19,600
Alexi, promiň. Já nemůžu.

11
00:00:20,190 --> 00:00:22,070
Vyspal jsem se s Izzie.

12
00:00:25,940 --> 00:00:28,890
V životě, je jen jedna věc jistá...

13
00:00:28,910 --> 00:00:31,400
Tedy kromě smrti a daní...

14
00:00:31,420 --> 00:00:33,500
Nezáleží na tom, jak moc se snažíte,

15
00:00:33,520 --> 00:00:35,770
nezáleží na tom jak dobré jsou vaše úmysly

16
00:00:35,800 --> 00:00:37,910
Stejně uděláte chybu...

17
00:00:37,950 --> 00:00:38,870
Callie

18
00:00:39,530 --> 00:00:41,420
Ublížíte lidem.

19
00:00:41,450 --> 00:00:43,070
A bude vám ublíženo.

20
00:00:43,090 --> 00:00:45,170
A i když to budete chtít napravit...

21
00:00:45,200 --> 00:00:47,090
Nic neřekneš k...

22
00:00:47,720 --> 00:00:48,830
k...

23
00:00:54,030 --> 00:00:55,460
Prostě něco řekni.

24
00:00:57,760 --> 00:00:59,060
Prosím.

25
00:00:59,800 --> 00:01:01,130
Cokoliv.

........