1
00:00:02,005 --> 00:00:32,005
Kikina uvádí

2
00:00:35,315 --> 00:00:40,475
DIKTÁTOR

3
00:01:44,156 --> 00:01:47,797
Jakákoli podoba
mezi diktátorem Hynkelem

4
00:01:48,117 --> 00:01:51,556
a židovským holičem
je čistě náhodná.

5
00:01:53,156 --> 00:01:55,997
Příběh se odehrává
mezi dvěma světovými válkami,

6
00:01:56,276 --> 00:01:59,117
kdy šílenství se utrhlo ze řetězu,

7
00:01:59,396 --> 00:02:01,716
svoboda svěsila hlavu

8
00:02:01,996 --> 00:02:04,597
a lidskost byla tak trochu odkopnuta.

9
00:02:06,037 --> 00:02:08,477
SVĚTOVÁ VÁLKA

10
00:03:00,277 --> 00:03:02,997
Ke konci světové války
Tománie slábla.

11
00:03:03,318 --> 00:03:06,998
Zatímco uvnitř země nově vypuklá
revoluce nabádala k míru,

12
00:03:07,237 --> 00:03:09,237
vojska Tománie bojovala na frontě

13
00:03:09,518 --> 00:03:13,797
pevně přesvědčena o svém
vítězství nad nepřítelem.

14
00:03:14,278 --> 00:03:16,757
Dalekonosné dělo - Tlustá Berta

15
00:03:17,079 --> 00:03:19,279
se poprvé objevilo
na západní frontě,

16
00:03:19,557 --> 00:03:22,117
aby rozsévalo
hrůzu v liniích nepřítele.

17
00:03:22,397 --> 00:03:26,798
Její cíl: Katedrála Notre Dame,
vzdálena 120 km.

18
00:03:29,678 --> 00:03:32,677
Náklon - 95452!

19
00:03:35,478 --> 00:03:36,877
Připraveni!

20
00:03:37,118 --> 00:03:37,958
Pal!

21
00:03:56,078 --> 00:03:57,517
Zpět na místo!

22
00:03:58,838 --> 00:04:02,118
Proveďte opravu střelby: 95455!

23
00:04:05,919 --> 00:04:06,918
Závěr zavřený!
........