1
00:00:01,716 --> 00:00:03,469
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,714 --> 00:00:06,000
Potřebuješ jméno, co takhle Mike?

3
00:00:06,615 --> 00:00:08,735
Retrovirus funguje, to je jasné.
Jen se na toho kluka koukni.

4
00:00:08,775 --> 00:00:12,014
- Stávám se tím, kým jsem byl.

5
00:00:12,048 --> 00:00:15,688
Nejen že se náš poručík vrátil k Wraithům,
ale ví, že Atlantis stále existuje.

6
00:00:15,722 --> 00:00:18,344
Odhalili jsme mateřskou loď
směřující k Atlantis.

7
00:00:18,897 --> 00:00:20,779
Myslím, že můžeme předpokládat,
že to je Michael.

8
00:00:21,070 --> 00:00:23,810
Váš retrovirus nám umožní
krmit se znepřátelenými Wraithy.

9
00:00:25,500 --> 00:00:27,293
- Přijímáme zprávu!
- Co je to přesně?

10
00:00:27,293 --> 00:00:30,339
Všechno, co jsme kdy chtěli vědět
o wraithské technologii, ale báli se zeptat.

11
00:00:30,339 --> 00:00:34,495
Jakmile přiletíme na dosah, můžeme
přenést kanystr do komory CO2 a... bum!

12
00:00:34,798 --> 00:00:39,020
- Jedna dewraithizovaná mateřská loď.
- Trochu jsme... změnili plán.

13
00:00:39,020 --> 00:00:42,355
Dvě mateřské lodě směřují k nám,
pane. Jedna je ta přátelská.

14
00:00:41,979 --> 00:00:45,112
Královna chce, abyste viděli
ovoce své práce.

15
00:00:45,144 --> 00:00:47,704
Uvnitř plánů mateřské lodě
byl červ - počítačový virus.

16
00:00:47,738 --> 00:00:48,550
Co si vzali?

17
00:00:48,855 --> 00:00:51,655
Umístění všech světů
z naší databáze.

18
00:00:58,936 --> 00:01:02,055
S několika F302 bychom jim mohli zničit
hyperpohon a získat trochu času.

19
00:01:02,088 --> 00:01:03,495
Do toho!

20
00:01:04,295 --> 00:01:06,175
Štíty na 60%.

21
00:01:10,974 --> 00:01:14,213
- Nepřátelské kontakty!
- Dýko 3 a 4, kryjte nám záda!

22
........