1
00:00:01,411 --> 00:00:05,469
- V minulém díle jste viděli...
- SGC v současné chvíli nemá jiné lodě, ...

2
00:00:05,469 --> 00:00:08,263
... které by mohly Wraithy
napadnout, než dorazí na Zemi.

3
00:00:08,263 --> 00:00:09,986
I kdybychom je dohnali, ...

4
00:00:09,986 --> 00:00:14,420
- ... nevím, jak dlouho bychom vydrželi.
- Ta ohavná změna, kterou jsi prošel, ...

5
00:00:14,420 --> 00:00:17,265
- ... tě navždy poznamenala.
- Nebylo by moudřejší...

6
00:00:17,265 --> 00:00:20,987
- ... poslat Daidala se ZPM zpátky na Zem?
- Pplk. Shepparde, jste to vy?

7
00:00:20,987 --> 00:00:21,773
Kdo je to?

8
00:00:21,773 --> 00:00:24,402
Zaměřte záďové generátory
hyperpohonu, to bude nejúčinnější.

9
00:00:24,402 --> 00:00:28,176
Tahle loď je vážně poškozená.
Je těžké najít něco, co bych mohl přetížit.

10
00:00:28,176 --> 00:00:29,939
Tak k tomu pusťte Mika.

11
00:00:29,941 --> 00:00:32,013
No tak. Pomáhá nám.

12
00:00:32,013 --> 00:00:35,937
- Mateřská loď na ně zahájila palbu, pane.
- Přeneste je přímo na můstek.

13
00:00:35,937 --> 00:00:38,487
Poslední výbuch zničil
podporu života a zálohy nenabíhají.

14
00:00:38,487 --> 00:00:41,401
Jediný dýchatelný vzduch na světelné
roky daleko je na wraithské lodi.

15
00:00:41,401 --> 00:00:44,142
- A také jsou na ní Wraithové.
- Pokud tam nepošleme plyn.

16
00:00:44,142 --> 00:00:47,294
- Dokončíme původní plán.
- Můžete začít posílat lidi, pane.

17
00:00:47,294 --> 00:00:50,769
Jsou tu jen lidé a vzduch je čistý.
Z nejhoršího jsme venku.

18
00:00:52,419 --> 00:00:54,338
Příchozí červí díra!

19
00:00:56,631 --> 00:00:58,375
Otevírám iris.

20
00:01:00,200 --> 00:01:02,734
Přijímám video přenos.

21
00:01:03,365 --> 00:01:05,648
Velitelství SG, tady Atlantis.

22
00:01:05,657 --> 00:01:09,105
Jsem tady, Teylo.
........