1
00:00:02,700 --> 00:00:06,037
Elizabeth, možná máme problém.
Tým majora Leonarda.

2
00:00:06,037 --> 00:00:11,250
- Ještě se nevrátili z M1B-129.
- Prověřovali ty neobvyklé hodnoty energie, že?

3
00:00:11,250 --> 00:00:14,086
Nepravidelné výkyvy,
které objevila sonda.

4
00:00:14,086 --> 00:00:20,343
- Planeta je neobydlená, ale chtěli jsme to prozkoumat.
- Podstatné je, že se už šest hodin neohlásili.

5
00:00:20,384 --> 00:00:25,681
Zkoušeli jsme je kontaktovat rádiem, ale signál
je přerušovaný. Je tam spousta šumu.

6
00:00:25,681 --> 00:00:30,186
- Možná to souvisí s tou anomálií.
- Chci tam vzít náš tým a zjistit, co se stalo.

7
00:00:30,186 --> 00:00:33,439
Samozřejmě.
Vezměte si také jednotku mariňáků a...

8
00:00:33,439 --> 00:00:37,151
- ...Dr. Becketta, jen pro případ.
- Dobře.

9
00:00:51,374 --> 00:00:54,043
Majore Leonarde,
tady je Sheppard. Hlaste se.

10
00:00:54,585 --> 00:00:56,587
Majore Leonarde.

11
00:00:57,255 --> 00:01:00,675
- Tohle je na nic.
- Mám tady ty divné hodnoty.

12
00:01:00,675 --> 00:01:04,220
- O co jde?
- Neřekl jsem právě slovo "divné"?

13
00:01:04,252 --> 00:01:06,128
Úžasné.

14
00:01:06,612 --> 00:01:09,657
Stopy.
Otisky bot.

15
00:01:10,616 --> 00:01:12,744
Pojďme je najít.

16
00:01:17,707 --> 00:01:22,170
Signál je silnější.
Cokoliv to je, blížíme se k tomu.

17
00:01:22,170 --> 00:01:23,180
Podívejte.

18
00:01:31,387 --> 00:01:34,599
- Genii.
- Je mrtvý už pár měsíců.

19
00:01:34,640 --> 00:01:38,811
- Ne, opravdu?
- Dobře, takže naši lidé to neudělali.

20
00:01:38,853 --> 00:01:44,233
- A nebyl vysát, takže to neudělal Wraith.
- Rány po kulkách. Tucty.

21
00:01:44,275 --> 00:01:46,110
Tady.

........