1
00:00:57,823 --> 00:01:02,419
V zájmu dočasného zastavení
stále se zhoršujících podmínek

2
00:01:02,494 --> 00:01:05,088
a zajištění veřejného blaha,

3
00:01:05,164 --> 00:01:08,531
je pro tyto oblasti vyhlášeno stanné právo

4
00:01:08,600 --> 00:01:11,228
na základě výnosu lorda Cutlera Becketta,

5
00:01:11,303 --> 00:01:14,431
který byl jeho královskou Výsostí
zvolen jako zástupce.

6
00:01:15,674 --> 00:01:18,575
Na základě tohoto výnosu
v souladu se stanným právem,

7
00:01:18,644 --> 00:01:22,102
jsou dočasně schválena následující nařízení:

8
00:01:22,181 --> 00:01:24,877
Právo se shromažďovat - zrušeno.

9
00:01:27,719 --> 00:01:30,813
Právo zatýkat bez soudního příkazu - zrušeno.

10
00:01:32,391 --> 00:01:35,485
Právo na obhajobu - zrušeno.

11
00:01:36,528 --> 00:01:40,760
Právo na rozsudek nezávislé poroty - zrušeno.

12
00:01:42,167 --> 00:01:47,127
V souladu s tímto výnosem, všichni ti,
kteří budou shledáni vinnými z pirátství,

13
00:01:47,206 --> 00:01:50,334
z napomáhání osobě usvědčené z pirátství

14
00:01:50,409 --> 00:01:54,345
nebo ze spolčování se s osobou
usvědčenou z pirátství,

15
00:01:55,414 --> 00:01:59,145
budou odsouzeni ke smrti oběšením.

16
00:02:31,416 --> 00:02:35,045
<i>Král se svými muži</i>

17
00:02:35,120 --> 00:02:39,784
<i>unesli královnu z jejího lože</i>

18
00:02:41,493 --> 00:02:47,454
<i>A v jejím těle uvěznili.</i>

19
00:02:48,500 --> 00:02:51,765
<i>Nechť moře je naše</i>

20
00:02:52,104 --> 00:02:56,165
<i>a jak jen to půjde,</i>

21
00:02:58,677 --> 00:03:04,411
<i>Toulat se budem,
kam jenom půjdem.</i>

22
00:03:11,590 --> 00:03:14,753
<i>Jó, hó,</i>

23
00:03:15,394 --> 00:03:18,693
<i>Všichni společně</i>

24
00:03:19,131 --> 00:03:24,728
........