1
00:00:00,334 --> 00:00:02,419
Subs by Lenka

2
00:00:04,922 --> 00:00:05,756
To nie je sledovanie.

3
00:00:05,923 --> 00:00:07,883
To je dokonalé sledovanie.

4
00:00:08,050 --> 00:00:09,051
Jednu z vás niekto sleduje?

5
00:00:09,218 --> 00:00:11,345
Alebo jedna z nás sleduje.

6
00:00:11,512 --> 00:00:12,888
Nie som žiadny stopár!

7
00:00:13,055 --> 00:00:13,972
O čo ide?

8
00:00:14,139 --> 00:00:15,933
O jedného chlapa
čo býva v susedstve

9
00:00:16,099 --> 00:00:18,977
a Kat ho sleduje,
a fotí kade chodí.

10
00:00:19,148 --> 00:00:22,060
Som umelec.
On je môj objekt.

11
00:00:22,233 --> 00:00:24,397
Vie, že
je tvoj objekt?

12
00:00:24,568 --> 00:00:26,106
Nie

13
00:00:26,270 --> 00:00:30,280
Schovávaš sa keď robíš svoje "umenie"?
Napríklad v kríkoch?

14
00:00:30,449 --> 00:00:32,491
Dobre, fajn.
Rozumiem. Ale chápte ma.

15
00:00:32,658 --> 00:00:36,162
Keď si sexi a opustíš dom,
koleduješ si o to aby ťa sledovali.

16
00:00:36,326 --> 00:00:38,993
Nuž, zjavne chápeš zákon.

17
00:00:39,167 --> 00:00:43,502
Tu. Pozri sa.
A povedz, že sa mýlim.

18
00:00:44,626 --> 00:00:46,791
Wow.
Na všetkých je on?

19
00:00:46,965 --> 00:00:48,040
Nie

20
00:00:48,217 --> 00:00:52,512
Tu je jeho auto.
A tu jeho dom.

21
00:00:52,675 --> 00:00:54,170
A tu je jeho obľúbená
reštaurácia.

22
00:00:54,347 --> 00:00:58,100
Aww, pôjdeš do väzenia.

23
........