1
00:00:02,000 --> 00:00:06,880
Již v roce 1938
ředitel FBI, J. Edgar Hoover,

2
00:00:06,880 --> 00:00:10,040
požádal tehdejšího správce
Jeffersonianova institutu,

3
00:00:10,520 --> 00:00:14,080
profesora Daniela Paynea,
o pomoc při určení vzorků,

4
00:00:14,080 --> 00:00:16,720
které Hoover považoval
za stoprocentně lidské.

5
00:00:16,720 --> 00:00:18,160
A tohle byl výsledek.

6
00:00:21,480 --> 00:00:26,560
Navzdory této prvotní neshodě si FBI a
Jeffersoniani vybudovali vzájemnou úctu,

7
00:00:26,560 --> 00:00:31,720
někdo by řekl přátelství,
které přetrvává do dnes.

8
00:00:31,760 --> 00:00:32,880
Děkuji.

9
00:00:36,800 --> 00:00:38,320
Děkuji vám, Dr. Brennanová.

10
00:00:38,320 --> 00:00:40,000
Jsou nějaké otázky?
Ano?

11
00:00:40,880 --> 00:00:42,720
Kolik peněz jste
dostala za svou knihu?

12
00:00:43,000 --> 00:00:46,400
Opravdu nevím.
Nemám účetního a agent...

13
00:00:46,440 --> 00:00:50,160
Tohle opravdu není ta pravá otázka,
kterou očekáváme od studentů antropologie.

14
00:00:50,200 --> 00:00:51,080
Ano?

15
00:00:51,120 --> 00:00:53,800
Měla jste již agenta před napsáním
knihy nebo až po tom?

16
00:00:53,800 --> 00:00:59,480
Lidi, Dr. Brennanová je uznávaná soudní
antropoložka, která navíc napsala knihu.

17
00:00:59,520 --> 00:01:02,440
Já mám otázku týkající
se role FBI ve vaši knize.

18
00:01:02,440 --> 00:01:06,800
Kdo byl podkladem pro brilantního a
prozíravého zvláštního agenta Andyho Listera?

19
00:01:06,800 --> 00:01:08,000
Ó, proboha.

20
00:01:08,040 --> 00:01:10,160
Protože jsem si sakra jistý, že já.

21
00:01:10,160 --> 00:01:12,000
Co tady děláš Boothe?

22
00:01:12,000 --> 00:01:17,640
........