1
00:00:12,740 --> 00:00:13,900
Vysvetli mi niečo, beloch,

2
00:00:14,460 --> 00:00:16,140
V jednej chvíli prosíš
za život tvoho priateľa,...

3
00:00:17,060 --> 00:00:18,190
a v druhej mu ho chceš vziať.

4
00:00:18,200 --> 00:00:19,020
Tento muž...

5
00:00:20,050 --> 00:00:21,860
tento muž nie je môj priateľ!

6
00:00:22,330 --> 00:00:23,840
Nemám spoločné nič s tým,
čo sa stalo tvojej priateľke ...

7
00:00:23,850 --> 00:00:24,940
Volala sa Sára!

8
00:00:26,420 --> 00:00:27,400
A bola dobrý človek.

9
00:00:29,720 --> 00:00:30,990
A mala ešte žiť,...

10
00:00:32,090 --> 00:00:33,150
nebyť teba.

11
00:00:33,720 --> 00:00:34,760
Takže je to pomsta, eh, chlapče?

12
00:00:35,550 --> 00:00:36,360
Oko za oko?

13
00:00:36,880 --> 00:00:39,670
Ak raz urobíš toto vyhlásenie,
nie je cesta späť.

14
00:00:41,170 --> 00:00:42,210
Nie je nič,
čo by sa malo vrátiť spať.

15
00:00:43,810 --> 00:00:44,400
Dobre.

16
00:00:45,240 --> 00:00:46,230
Takže tu máme boj.

17
00:00:50,580 --> 00:00:51,390
Teraz, obaja,

18
00:00:51,910 --> 00:00:52,910
choďte a pripravte si svojej veci

19
00:00:53,250 --> 00:00:54,510
a modlite sa, aby Boh stál na vašej strane.

20
00:00:55,120 --> 00:00:56,930
Vráťte sa o 15 minút.

21
00:01:00,890 --> 00:01:05,620
Boj, boj, boj, boj ...

22
00:01:05,630 --> 00:01:12,480
boj, boj, boj, boj, boj, boj, boj ...

23
00:01:44,460 --> 00:01:45,280
Potrebuješ ešte nejakú pomoc?

24
00:01:46,400 --> 00:01:46,770
Urobil si viac ako dosť.

........