1
00:00:17,740 --> 00:00:18,900
Vysvetli mi niečo, beloch,

2
00:00:19,460 --> 00:00:21,140
V jednej chvíli prosíš
za život tvoho priateľa,...

3
00:00:22,060 --> 00:00:23,190
a v druhej mu ho chceš vziať.

4
00:00:23,200 --> 00:00:24,020
Tento muž...

5
00:00:25,050 --> 00:00:26,860
tento muž nie je môj priateľ!

6
00:00:27,330 --> 00:00:28,840
Nemám spoločné nič s tým,
čo sa stalo tvojej priateľke ...

7
00:00:28,850 --> 00:00:29,940
Volala sa Sára!

8
00:00:31,420 --> 00:00:32,400
A bola dobrý človek.

9
00:00:34,720 --> 00:00:35,990
A mala ešte žiť,...

10
00:00:37,090 --> 00:00:38,150
nebyť teba.

11
00:00:38,720 --> 00:00:39,760
Takže je to pomsta, eh, chlapče?

12
00:00:40,550 --> 00:00:41,360
Oko za oko?

13
00:00:41,880 --> 00:00:44,670
Ak raz urobíš toto vyhlásenie,
nie je cesta späť.

14
00:00:46,170 --> 00:00:47,210
Nie je nič,
čo by sa malo vrátiť spať.

15
00:00:48,810 --> 00:00:49,400
Dobre.

16
00:00:50,240 --> 00:00:51,230
Takže tu máme boj.

17
00:00:55,580 --> 00:00:56,390
Teraz, obaja,

18
00:00:56,910 --> 00:00:57,910
choďte a pripravte si svojej veci

19
00:00:58,250 --> 00:00:59,510
a modlite sa, aby Boh stál na vašej strane.

20
00:01:00,120 --> 00:01:01,930
Vráťte sa o 15 minút.

21
00:01:05,890 --> 00:01:10,620
Boj, boj, boj, boj ...

22
00:01:10,630 --> 00:01:17,480
boj, boj, boj, boj, boj, boj, boj ...

23
00:01:49,460 --> 00:01:50,280
Potrebuješ ešte nejakú pomoc?

24
00:01:51,400 --> 00:01:51,770
Urobil si viac ako dosť.

........