1
00:00:01,131 --> 00:00:02,572
V předcházející části jste viděli

2
00:00:02,572 --> 00:00:04,971
"Jestřáb a holubice musí být spojeni moudrostí."

3
00:00:04,971 --> 00:00:07,068
- Kdo to napsal?
- Lao Ma.

4
00:00:07,068 --> 00:00:10,827
Kdokoli to udělal, nešel po vesnici.
Šel po knize Lao Ma.

5
00:00:10,827 --> 00:00:13,036
- Jsi přítelkyně mé matky.
- Tvé matky?

6
00:00:13,036 --> 00:00:14,779
Jsem dcera Lao Ma.

7
00:00:16,043 --> 00:00:18,859
Kniha... někdo ji vzal.

8
00:00:18,859 --> 00:00:22,155
Ahoj sestro.

9
00:00:22,155 --> 00:00:26,204
- "Jestřáb a holubice...musí být spojeni moudrostí."
- A tak se také stane.

10
00:00:26,204 --> 00:00:28,475
Kao Sin, takhle to nemyslela!

11
00:00:29,804 --> 00:00:32,347
Její krev proudí ve tvém srdci.

12
00:00:32,347 --> 00:00:36,364
Její učení je v mém.
Pokud se spojíme dohromady,
nebudeme její Knihu potřebovat.

13
00:00:36,364 --> 00:00:40,524
Budu pokračovat ve stopách někoho,
kdo se jmenuje Zelený Drak.

14
00:00:40,524 --> 00:00:42,715
Pak tedy půjdeš cestou mrtvého muže.

15
00:00:45,451 --> 00:00:48,331
K ovládnutí jiných použij sílu.

16
00:00:48,331 --> 00:00:51,180
K ovládnutí sebe poznej způsob.

17
00:01:12,171 --> 00:01:15,884
Xeno, mám hlad.
Nemůžem si to prostě uvařit a sníst?

18
00:01:15,884 --> 00:01:18,012
Ššš, Gabrielo.

19
00:01:18,012 --> 00:01:20,411
Pokouším se dosáhnout absolutní rovnováhy.

20
00:01:37,468 --> 00:01:41,292
No dobře... tak to je další.

21
00:01:41,292 --> 00:01:43,676
Vůbec nevím, co se to děje.

22
00:01:43,676 --> 00:01:45,979
Od toho boje s Pao Su,

23
00:01:45,979 --> 00:01:48,139
- vůbec nemohu tu sílu ovládnout.
- Já ti to řeknu.
........