{1}{1}23.976
{884}{931}TRÓJA
{1106}{1207}Před 3200 lety
{1225}{1303}Po mnoha letech válek donutil|mykénský král Agamemnon
{1306}{1383}řecká království|uzavřít spojenectví.
{1386}{1478}Pouze Thessalie nebyla dobyta.
{1542}{1620}Agamemnonův bratr Menelaos,|král Sparty, je z válčení unavený.
{1623}{1698}Snaží se uzavřít mír s Trojou,
{1701}{1790}největším rivalem řecké moci.
{1852}{1966}Achilles, považovaný za|největšího bojovníka všech|dob, bojuje v řecké armádě.
{1969}{2196}Ale jeho neúcta k autoritě Agamemnona|ohrožuje jejich křehké spojenectví.
{4164}{4259}Člověka stíhá bezbřehá věčnost.
{4278}{4325}A tak se ptáme:
{4340}{4414}Přežijí nás naše skutky?
{4438}{4541}Budou cizinci znát naše jména|dlouho po naší smrti?
{4544}{4597}Budou přemýšlet, kdo jsme byli?
{4600}{4670}Jak statečně jsme bojovali?
{4673}{4741}Jak moc jsme milovali?
{4853}{4950}THESSALIE - ŘECKO
{6650}{6702}Vrány mají šťastný den.
{6705}{6813}Řekl jsem ti to včera|a řeknu ti to i zítra.
{6816}{6877}Odveď vojsko z mé země.
{6880}{6935}Mně se tvá země líbí.
{6938}{7027}Nejspíš tu zůstaneme.|Líbí se mi i tvoji vojáci.
{7030}{7070}Včera bojovali statečně.
{7073}{7132}Ne dobře, ale statečně.
{7135}{7173}Nebudou za tebe bojovat.
{7176}{7225}To říkali Messeňané také.
{7228}{7290}A Arkadové a Epejci.
{7303}{7377}Teď za mě bojují všichni.
{7380}{7439}Nezískáš celý svět.
{7444}{7504}Je příliš velký i pro tebe.
{7507}{7573}Nechci se dívat|na další krveprolití.
{7576}{7743}Vyřešíme to postaru.|Tvůj nejlepší voják proti mému.
{7759}{7808}A když ten můj vyhraje?
{7811}{7869}Odejdeme z Thessalie nadobro.
{7872}{7913}Jsem velkorysý muž
{7916}{7992}Když můj bojovník vyhraje,|můžeš si ponechat trůn,…
{7995}{8058}...ale Tesálie bude|pod mým velením…
{8061}{8223}…a její muži budou bojovat po|mém boku, vždy, když přikáži.
{8226}{8273}Boagrie!
{8690}{8737}To je můj muž.
{8794}{8841}Achille!
{9054}{9145}Takhle na Boagria|reaguje téměř každý hrdina.
{9148}{9264}Dej si pozor,|koho urážíš, starče.
{9277}{9351}Králi, Achilleus ve vojsku není.
{9354}{9485}-Kde je?|-Poslal jsem pro něj chlapce.
{10312}{10377}Zdál se mi pěkný sen.
{10422}{10469}Moc pěkný.
{10478}{10568}Posílá mě král Agamemnon.|Chce. . .
{10571}{10623}Promluvím si s ním ráno.
{10626}{10682}Pane, už je ráno.
{10735}{10782}Čekají na vás.
{11143}{11232}Je pravda, co se o vás říká?
{11241}{11346}Vaší matkou je|prý nesmrtelná bohyně.
{11349}{11388}Prý vás nelze zabít.
{11391}{11461}Pak bych se asi|neobtěžoval se štítem, ne?
{11464}{11521}Ten muž, s kterým máte bojovat…
{11524}{11680}…je největší člověk jakého jsem kdy|viděl. Nechtěl bych se s ním utkat.
{11683}{11817}Proto si nikdo|nebude pamatovat tvé jméno.
{11931}{12013}Achilles! Achilles! Achilles!
{12016}{12111}Achilles! Achilles! Achilles!
{12339}{12424}Možná povedeme válku zítra,|až si lépe odpočineš.
{12427}{12542}Za tvou drzost|bych tě měl nechat zmrskat!
{12545}{12590}Možná bys měl bojovat sám.
{12593}{12640}Achillee.
{12651}{12698}Achillee!
{12736}{12862}Podívej se do tváří těch mužů.|Můžeš jich stovky zachránit.
{12865}{12968}Mávnutím meče|můžeš tuhle válku skončit.
{12971}{13076}Pomysli, kolik písní budou|zpívat na tvou počest.
{13079}{13186}Dovol jim|vrátit se domů k ženám.
{13271}{13429}Představte si krále,|který sám svádí svoje bitvy.
{13460}{13531}To by bylo teprve něco.
{13609}{13678}Ze všech bojovníků,|milovaných bohy...
{13681}{13767}...jeho nenávidím nejvíc.
{14990}{15070}Nikdo jiný mezi vámi není?
{15168}{15248}Nikdo jiný mezi vámi není?
{15330}{15383}Kdo jsi, vojáku?
{15393}{15464}Achilleus, syn Peleův.
{15486}{15533}Achilleus?
{15536}{15605}To jméno si zapamatuji.
{15608}{15709}Tohle žezlo patří vládci Tesálie.
{15732}{15791}Dej ho svému králi.
{15802}{15855}On není můj král.
{16230}{16294}PŘÍSTAV VE SPARTĚ|ŘECKO
{16297}{16359}- Bratři ve zbrani!|- Bratři ve zbrani!
{16362}{16442}-Spojenci!|-Spojenci!
{16598}{16694}Trójští princové!|V tento dnešní společný večer...
{16697}{16805}...královna Helena i já vás zdravíme.
{16808}{16877}Mívali jsme dávné|spory, to je pravda.
{16880}{17008}Sparta i Trója spolu svedly mnoho|bitev. To ale byly bitvy.
{17011}{17069}Vždy jsem si vážil vašeho otce.
{17072}{17135}Priam je dobrý král a dobrý člověk.
{17138}{17261}Vážil jsem si ho jako protivníka|a ctím ho jako spojence!
{17264}{17340}Hektore a Paride, mladí princové,|povstaňte prosím.
{17343}{17390}A teď přípitek.
{17438}{17487}Připijme si na mír.
{17490}{17579}Na mír mezi Trójou a Spartou.
{17612}{17791}Kéž bohové zdrží vlky v horách|a ženy v našich postelích.
{18287}{18384}-Úlitba bohům.|-Úlitba bohům.
........