1
00:00:02,200 --> 00:00:05,100
Jsou dny, o kterých víte,
že budou skvělé.

2
00:00:06,800 --> 00:00:08,800
Takové dny,kdy
najdete svoje nejlepší džíny

3
00:00:08,800 --> 00:00:10,700
čisté a připravené.

4
00:00:13,200 --> 00:00:13,900
Jo.

5
00:00:13,900 --> 00:00:15,700
Kdy jsou vaše vlasy skvělé,

6
00:00:15,700 --> 00:00:17,500
a nejen na hlavě.

7
00:00:17,800 --> 00:00:20,300
Život byl tak skvělý,
že jsem ho mohl vychutnat

8
00:00:20,300 --> 00:00:22,100
a chutnal po
cereáliích.

9
00:00:22,100 --> 00:00:23,100
Hej, šampione,

10
00:00:23,100 --> 00:00:24,600
chceš mlíko po mých cereáliích?

11
00:00:24,600 --> 00:00:25,700
Jasně, dej to sem.

12
00:00:25,700 --> 00:00:28,300
Proč byl dnešek tak skvělý?

13
00:00:28,300 --> 00:00:29,400
Konalo se první setkání

14
00:00:29,400 --> 00:00:31,800
výboru pro průvod absolventů školy,

15
00:00:31,800 --> 00:00:34,400
jediné místo ve škole,
kde mé nápady

16
00:00:34,400 --> 00:00:36,200
nezesměšňovali,

17
00:00:36,200 --> 00:00:37,800
ale naopak respektovali.

18
00:00:37,800 --> 00:00:41,200
Všechno to začalo minulý rok
úplnou náhodou.

19
00:00:44,200 --> 00:00:45,300
Hej, Tolchucku!

20
00:00:48,700 --> 00:00:49,800
Chceme tě zmlátit!

21
00:00:49,800 --> 00:00:51,300
Neříkej mu to!

22
00:00:55,600 --> 00:00:56,800
Nechal si ho zdrhnout.

23
00:01:00,900 --> 00:01:01,700
Ahoj, jsem tu kvůli...

24
00:01:01,700 --> 00:01:04,100
........