1
00:00:06,400 --> 00:00:11,700
Svět těchto temných bytostí se rozkládá
daleko za hranicemi našeho světa.

2
00:00:13,000 --> 00:00:18,800
Zdánlivě se nám zjevují
jako znamení tajemství a nebezpečí.

3
00:00:24,000 --> 00:00:28,020
Už jejich samotné jméno - vlci -
může vyvolat pocity hrůzy.

4
00:00:31,300 --> 00:00:35,000
V jejich zpěvu je slyšet
nespoutané volání divočiny.

5
00:00:44,200 --> 00:00:49,000
Již od našich prvních setkání jejich
povaha působila záhadným a divokým dojmem.

6
00:00:55,800 --> 00:00:59,700
Původní obyvatelé, kteří s nimi kdysi
sdíleli lesy a pláně Severní Ameriky,

7
00:00:59,700 --> 00:01:02,100
si vlků vážili jakožto kolegů - lovců,

8
00:01:02,100 --> 00:01:07,200
kteří byli stejně jako indiánští lovci
úspěšní na základě týmové spolupráce.

9
00:01:12,000 --> 00:01:16,400
Ovšem pro jiné národy znamenali vlci
ztělesněné zlo číhající ve tmě.

10
00:01:16,400 --> 00:01:21,300
Krvežíznivá monstra našich snů a nočních můr.

11
00:01:28,700 --> 00:01:34,300
Ba co víc, představa vlků na lovu neúprosně
útočících na svou kořist dokresluje představu

12
00:01:34,300 --> 00:01:38,900
o vlcích - predátorech nejen silných, ale i krutých.

13
00:01:58,000 --> 00:02:00,300
Stále nás trápí otázka,

14
00:02:00,300 --> 00:02:06,000
zda je vlk krásné a hrdé zvíře
nebo ďábel číhající ve tmě?

15
00:02:15,500 --> 00:02:19,000
Jedna vlčí smečka byla přijata do blízkosti lidí,

16
00:02:19,000 --> 00:02:23,500
aby odhalila tajemství dlouho
skrytého života vlků.

17
00:02:25,000 --> 00:02:31,000
VLCI U DVEŘÍ

18
00:02:37,800 --> 00:02:40,600
V protikladu vůči zlověstným mýtům o vlcích,

19
00:02:40,600 --> 00:02:44,200
nedávná pozorování odhalila složité zvíře,

20
00:02:44,200 --> 00:02:48,200
citlivé, hravé a oddané svým společníkům.

21
00:02:48,200 --> 00:02:51,300
Jedná se o jedinou velkou šelmu v Severní Americe,

22
00:02:51,300 --> 00:02:55,500
jejíž přežití je závislé na spolupráci
společenské skupiny.

........