1
00:00:00,219 --> 00:00:02,446
<i>Season 3 - Episode 11
Burn Victim</i>

2
00:00:03,841 --> 00:00:07,052

Preložené do SK UnLiBBque


3
00:00:11,660 --> 00:00:14,538
Earl, práve si preškrtol
Jún a Júl budúceho roku.

4
00:00:14,661 --> 00:00:16,297
Tie mesiace zaniknú?

5
00:00:16,461 --> 00:00:18,741
Mne to je jedno, len si budem
musieť nejaké záležitosti poupraviť.

6
00:00:19,027 --> 00:00:22,348
Zisťujem,
o koľko mi správca znížil trest.

7
00:00:22,467 --> 00:00:25,574
<i>Už pár mesiacov, keď vyriešim
nejaký problém za správcu,</i>

8
00:00:25,761 --> 00:00:29,014
<i>dá mi certifikát, ktorý skráti
môj pobyt vo väzení o pár týždňov.</i>

9
00:00:29,193 --> 00:00:32,016
<i>Pomohol som vodcom
znepriatelených gangov spolu vychádzať...</i>

10
00:00:32,160 --> 00:00:33,160
<i>skutočne dobre.</i>

11
00:00:33,480 --> 00:00:35,229
<i>Chytil som utečenca...</i>

12
00:00:35,469 --> 00:00:38,695
<i>s malou pomocou od Randyho
a vysoko postaveného psieho strážcu.</i>

13
00:00:40,001 --> 00:00:42,953
<i>Dokonca som vyčistil vlasy
zo spŕch vo väznici.</i>

14
00:00:47,822 --> 00:00:51,093
<i>Už mi ostáva len niečo
cez šesť mesiacov z môjho trestu,</i>

15
00:00:51,243 --> 00:00:52,587
<i>a dobre pre mňa,</i>

16
00:00:52,715 --> 00:00:56,241
<i>správca bol jeden z tých,
ktorý budú mať vždy nejaký problém.</i>

17
00:00:58,905 --> 00:01:00,927
Vďaka Bohu, že si tu.
Som totálne v háji.

18
00:01:01,202 --> 00:01:02,911
Kľudne môžete otvoriť trezor znovu.

19
00:01:03,108 --> 00:01:04,085
Čo?

20
00:01:05,318 --> 00:01:07,150
Nemyslím toto. Stáva sa mi to stále.

21
00:01:07,300 --> 00:01:09,700
Bol som na tej tlačovke,

22
00:01:09,818 --> 00:01:15,235
........