1
00:00:01,284 --> 00:00:02,689
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,599 --> 00:00:04,708
Ahoj, Robe.

3
00:00:04,750 --> 00:00:06,750
Někdo z mého týmu nás všechny prodal.

4
00:00:06,767 --> 00:00:09,972
Jsi natolik bystrá, abys věděla,
že by ti řekli cokoliv, jen abys promluvila.

5
00:00:10,343 --> 00:00:11,511
VYUŽIJEME JEHO RODINU

6
00:00:11,578 --> 00:00:13,508
Přines ten balík.

7
00:00:23,598 --> 00:00:25,527
Za poslední tři měsíce jsem si uvědomila

8
00:00:25,548 --> 00:00:26,738
všechny důvody,...

9
00:00:27,233 --> 00:00:28,783
proč tě v mém životě potřebuju.

10
00:00:28,926 --> 00:00:29,934
To i já.

11
00:00:29,935 --> 00:00:32,376
Ale taky jsem si uvědomila,
proč to nikdy nebude fungovat.

12
00:00:32,576 --> 00:00:34,876
Řekl jsem Darcy, že může s dětmi zůstat u nás.

13
00:00:34,892 --> 00:00:36,790
Děkuji, Jimmy.
Cením si toho.

14
00:00:38,687 --> 00:00:40,056
Také jsme dostali zprávy,

15
00:00:40,057 --> 00:00:42,922
že bombardéry si
získaly důvěru místních úředníků,

16
00:00:42,923 --> 00:00:46,092
což dovolilo teroristům dostat se
do chráněných lokací.

17
00:00:46,725 --> 00:00:48,405
Ten hlas jsem už slyšel.

18
00:00:48,489 --> 00:00:51,019
- Ten chlap hlásí hospodářské zprávy.
- Toto jsou skutečné správy.

19
00:00:51,185 --> 00:00:53,753
Všichni teroristé, kteří byli v New Yorku zatčeni,

20
00:00:53,963 --> 00:00:56,747
měli skoro dokonalé napodobeniny
FBI odznaků.

21
00:01:19,110 --> 00:01:22,435
- Jsi opilý.
- Ano, jsem Darcy.

22
00:01:22,740 --> 00:01:23,990
Ano jsem.

23
00:01:24,607 --> 00:01:25,607
Co?

........