1
00:00:00,480 --> 00:00:02,240
V předchozích dílech Heroes...

2
00:00:02,260 --> 00:00:04,340
Řekněte mi, kde najdu ten virus,
abych to mohl zastavit.

3
00:00:04,370 --> 00:00:07,820
Primatech Paper Odessa, Texas.

4
00:00:07,870 --> 00:00:09,130
Texas.

5
00:00:10,440 --> 00:00:11,450
Počkat!

6
00:00:13,890 --> 00:00:16,200
Byl jsem u toho,
když tě tvůj otec přivedl,

7
00:00:16,250 --> 00:00:17,700
a začali s testováním.

8
00:00:17,750 --> 00:00:19,870
Můj otec by to nikdy nedovolil.

9
00:00:19,990 --> 00:00:21,690
Musíme být hrdinové,
jako byl táta.

10
00:00:21,720 --> 00:00:23,810
Hrdinství bylo důvodem,
proč byl tvůj otec zabit.

11
00:00:23,840 --> 00:00:25,490
Ty mi pomůžeš získat zpět
tátovu medajli?

12
00:00:25,520 --> 00:00:27,410
Pokud se do toho nebudeš plést.

13
00:00:27,450 --> 00:00:31,610
Pokud se stane něco šílenýho,
chci abys byl v bezpečí.

14
00:00:32,610 --> 00:00:34,200
Beru s sebou svou sestru!

15
00:00:38,200 --> 00:00:39,500
Gabrieli!

16
00:00:40,600 --> 00:00:42,270
Chci ti jen pomoc.

17
00:00:42,460 --> 00:00:45,650
To už jsi udělal,
a ještě mnohem více.

18
00:00:47,540 --> 00:00:48,910
Proč nejsem mrtev?

19
00:00:48,940 --> 00:00:51,660
Byl bys,
kdybys nedostal infúzi krve své dcery.

20
00:00:51,700 --> 00:00:54,870
Tvé uzdravení je průkazné,
tato krev má úžasné regenerační schopnosti.

21
00:00:54,910 --> 00:00:57,150
Unesli jste mě a zavraždili mého otce.

22
00:00:57,750 --> 00:00:59,800
Všem ukážu,
čeho jsem schopná.

23
00:00:59,830 --> 00:01:03,370
........